Temat: certyfikaty

Czy powstanie sieć zarządzania międzynarodowymi certyfikatami Covid-19?
Chrome nie będzie akceptować certyfikatów bezpieczeństwa wystawianych przez ten urząd