Raporty

Sukces w erze pracy hybrydowej Jakie wnioski można wyciągnąć z pierwszego roku pandemii? Warto zastanowić się, co możemy zrobić, żeby minimalizować zagrożenia i maksymalizować szanse związane z pracą zdalną i hybrydową. Podczas kameralnego spotkania w gronie doświadczonych praktyków i ekspertów zbudowaliśmy krótki katalog najlepszych praktyk i sprawdzonych przykładów. Na naszych oczach powstaje właśnie nowoczesne hybrydowe miejsce pracy. Zebrane doświadczenia i wnioski warto wykorzystać nie tylko, żeby zabezpieczyć się na wypadek nieoczekiwanych zmian w przyszłości, ale także do zbudowania lepszego, bardziej produktywnego środowiska, w którym będziemy na co dzień wykonywać nasze obowiązki. To znakomita okazja – i wiele organizacji to zrozumiało i podjęło odpowiednie działania – do przyspieszenia projektów cyfrowej transformacji. Co możemy zrobić w praktyce, żeby minimalizować zagrożenia i maksymalizować szanse związane z pracą zdalną i hybrydową? Oczywiście bardzo trudno o sformułowanie uniwersalnej recepty. Wiele zależy od specyfiki poszczególnych stanowisk pracy, specyfiki organizacyjnej czy branżowej. Niemniej warto zwrócić uwagę na wnioski ekspertów, ponieważ opierają się one nie tylko na solidnej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na bogatych doświadczeniach osób, których perspektywa wykracza daleko poza ostatnich kilkanaście miesięcy. W pandemii mocno wzrosła akceptacja decydentów dla chmury i outsourcingu. Wiele firm wybiera model hybrydowy, łączący lokalne zasoby we własnym centrum danych z chmurami publicznymi. Chmura nie jest jednak panaceum na wszelkie problemy. Nie można także zapominać o szansach i zagrożeniach, jakie niesie praca hybrydowa z punktu widzenia psychologicznego. Teoria autodeterminacji, która tłumaczy źródła motywacji u ludzi i doskonale sprawdza się w odniesieniu do pracy mówi, że odczuwanie motywacji wewnętrznej wynika z zaspokojenia trzech potrzeb – autonomii, relacji i kompetencji. Dowiedz się więcej - zapraszamy do lektury materiału eksperckiego.