Wirtualne desktopy w laboratorium testowym

Wstępna konfiguracja systemu zabrała trochę czasu, przede wszystkim ze względu na braki w dokumentacji PDF dołączonej do oprogramowania, która okazała się niekompletna. Niektóre jej rozdziały były oznaczone jako TBA, co, jak można się domyślić, jest skrótem od "To Be Added" (będzie uzupełnione w przyszłości).

Pierwszym elementem konfiguracji jest zdefiniowanie podstawowych ustawień IIS i Hyper-V. Po chwili udało się utworzyć Habitats, środowisko dla maszyn VM agregujące zasady dostępu, które OnDemand Portal wykorzystuje później do przypisywania użytkowników do odpowiednich maszyn VM za pomocą Sychron Policy Agents. OnDemand Portal jest wyposażony w mechanizmy równoważenia obciążeń przez żądania dostępu do maszyn VM generowane przez użytkowników.

Natomiast OnDemand Enterprise Manager to program do zarządzania systemem i tworzeniem obrazów VM, który pod tym ostatnim względem działa bardzo podobnie do mechanizmów używanych przez VMware View i XenDesktop.

Proces logowania i autentykacji z poziomu przeglądarki internetowej jest szybki, jeśli oczywiście jej ustawienia są zgodne z parametrami zdefiniowanymi prze Policy Agent oraz Active Directory. Testy wykorzystujące YouTube wykazały jednak, że wyświetlanie plików multimedialnych nie daje zadowalającej jakości. Sychron zapowiada aktualizację, która zapewni współpracę oprogramowania OnDemand z VMware View 4/vSphere, co, jak sądzimy, może zasadniczo ulepszyć jakość dostępu do treści multimedialnych.

W sumie podczas testów Sychron OnDemand odnosi się wrażenie, że jest to oprogramowanie dopiero w fazie opracowywania, ale stwarzające nadzieję na dobry efekt końcowy. Najważniejsze zalety tego systemu to łatwy i szybki proces uzyskiwania dostępu przez użytkowników końcowych oraz dobrze funkcjonujące mechanizmy równoważenia obciążeń. Wydaje się, że kolejne ulepszone wersje oprogramowania Sychron OnDemand mogą stać się produktem wartym polecenia.

VMware View 3/4: najlepsza szybkość i funkcje zarządzania

Gdy rozpoczęto testy, dostępna była tylko wersja VMware View v.3, ale w ich trakcie nastąpił upgrade do wersji 4. Podstawowa różnica między nimi to zastosowanie w wersji View v.4 - nowego, znacznie wydajniejszego protokołu transportowego PCoIP.

Podobnie jak XenDesktop, VMware View współpracuje z Active Directory. Oprogramowanie wymaga ESX 3.5 oraz VMware vCenter zainstalowanego na oddzielnym urządzeniu VM lub innym komputerze. Dodatkowa maszyna VM jest wymagana dla View Connection Server, a opcjonalny moduł View Composer musi być zainstalowany na platformie wykorzystywanej przez vCenter.

View Connection Server to centralna konsola do zarządzania View oraz broker wykorzystując przeglądarkę internetową połączeń urządzeń klienckich z hostowanymi maszynami VM, które wymagają platform VMware ESX, vSphere lub innych, o ile możliwe jest zainstalowanie odpowiedniego agenta VMware View.


TOP 200