Wirtualne desktopy w laboratorium testowym

Również funkcja umożliwiająca określenie, jak długo wirtualny PC będzie dostępny dla określonego użytkownika, może być bardzo użyteczna, a nie jest oferowana przez żaden z innych testowanych systemów VDI.

vWorkspace wymaga Active Directory, a proces początkowej konfiguracji jest bardzo podobny do Sychron OnDemand. Po zainstalowaniu konsola Quest vWorkspace Management Server udostępnia nie tylko możliwość zarządzania wirtualnymi PC, ale również analizę zainstalowanych na serwerze aplikacji, dokumentów i stron WWW.

Oprogramowanie zarządzające pozwala także na konfigurację powiązań z indywidualnymi maszynami VM (np. kartami w serwerach kasetowych) lub innymi platformami VDI.

Urządzenia klienckie uzyskują dostęp do maszyn VM za pośrednictwem portalu vWorkspace AppPortal, który jest niezależnie instalowaną aplikacją, lub też przy wykorzystaniu innego programu - WebAccess. Do działania systemu niezbędne jest zainstalowanie usług Microsoft IIS 6+ Web Services, ASP.NET i .NET Services 2.0+.

Konfiguracja urządzeń klienckich nie jest prosta. Aby ją ułatwić, warto zmienić ustawienia domyślnego serwera DNS, by wskazywał odpowiedni adres. Jeśli zainstalowany zostanie program Web Access, to powinien on automatycznie wgrać odpowiedni plik konfiguracyjny, w innym przypadku trzeba ręcznie wpisać adres serwera VDI, nazwę użytkownika, hasło, nazwę domeny - aby urządzenie klienckie mogło uzyskać dostęp do usług.

Wydajność i szybkość dostępu można ocenić jako dobrą, choć wyświetlanie plików multimedialnych YouTube nie daje zadowalającej jakości.

W sumie, Quest vWorkspace oferuje konsolę o zaawansowanych funkcjach, wykraczających poza zarządzanie tylko systemem VDI, oraz silne mechanizmy bezpieczeństwa. Z punktu widzenia użytkowników, szybkość i wydajność dostępu do systemu jest dobra, jeśli tylko nie korzystają oni z treści multimedialnych.

MokaFive LivePC: nietypowa koncepcja VDI

MokaFive to oryginalne rozwiązanie, różniące się od klasycznych koncepcji VDI. Wykorzystuje ono wirtualny obraz PC, zawierający zintegrowane mechanizmy zarządzania, który jest dostarczany i uruchamiany w komputerach klienckich PC lub Mac.

System nie potrzebuje serwera udostępniającego maszyny VM ani brokera zarządzającego połączeniami. Wirtualny obraz PC jest ładowany do urządzenia klienckiego, gdzie może funkcjonować bez stałej łączności z serwerem VDI. Podczas jego tworzenia można jednak zdefiniować, czy będzie to obraz trwały, o nieograniczonym czasie użytkowania, czy pozwalający na jednorazowe uruchomienie, czy też działający dopóty, dopóki administrator systemu na to zezwoli.

MokaFive można zainstalować na komputerze pracującym pod kontrolą Windows 2003 Server oraz VMware ESX, choć w praktyce nie wymaga on korzystania z hypervisora i platformy wirtualizacyjnej do udostępniania obrazów VM.


TOP 200