W co warto zainwestować?

Badania powinny być prowadzone przede wszystkim w obszarach:

- bezpieczeństwa;

- systemów pomiarowych

- architektur informatycznych systemów powiadamiania i ostrzegania;

- inteligentnych czujników CBRN;

- interoperacyjności protokołów komunikacji;

- systemów logistycznych;

- systemów wykorzystujących informacje lokalizacyjne;

- systemów bezpieczeństwa i kontroli dostępu;

- bazy danych;

- standaryzacji interfejsów zarządzania;

- systemów wbudowanych;

- systemów middleware;

- systemów EDA (do projektowania systemów cyfrowych);

- systemów SOA (ang. Service Oriented Architecture);

- inteligentnych systemów transportowych;

- systemów monitorowania.

Nanotechnologie

Wykorzystanie nanotechnologii w różnych zastosowaniach w elektronice i telekomunikacji, w inżynierii materiałowej (chemii, fizyce), mikro-nano-mechanice, bionanotechnologii oraz medycynie i farmacji. Wymienione dziedziny znajdują również zastosowanie w działaniach militarnych.

Transfer osiągnięć w dziedzinie nanotechnologii na zastosowania militarne powinien znacznie wpłynąć na zmianę natury wojny i działań wojennych. Obszar tematyczny jest niezwykle rozległy. Obejmuje aspekty z zakresu medycyny, telekomunikacji, transportu, energetyki i innych dziedzin, a także bezpośrednio dotyczy budowy i konstrukcji broni (w tym masowego rażenia i materiałów wybuchowych), jej miniaturyzacji i przenoszenia, technik ukrywania obecności i unikania wykrywania obiektów przez odpowiedni sprzęt, a także ochrony przed działaniem różnego typu broni.

Podobnie jak w przeszłości, częściej potrzeby militarne stymulują rozwój różnych technologii niż na odwrót. Za rozwojem technologii idzie rozbudowa rynku pracy, a zatem - efekt społeczny.

Kluczowymi aplikacjami są: nanosensory wykrywające choroby i komórki nowotworowe; nanomaszyny/nanoroboty inteligentne, samonaprowadzające się nanolekarstwa lub nanopondy do diagnostyki stanu zdrowia; produkcja opancerzenia na lekkie pojazdy (pancerze laminarne ze złożonych tworzyw ceramiczno-metalicznych); ochrona przed impulsami elektromagnetycznymi (schrony - na bazie SiC - węglika krzemu); produkcja kuloodpornych szyb o podwyższonych parametrach; technologia nanoproszków usuwających zanieczyszczenia i substancje toksyczne (np. w wodzie); technologie sensorów dla detekcji trujących/ toksycznych zanieczyszczeń (woda, powietrze).

Informacja i wizualizacja

Bezprzewodowe technologie komunikacyjne

Komunikacja bezprzewodowa (głównie radiowa) zapewniająca dostęp do kablowych sieci transmisji danych.

Technologia pozwala na efektywne rozwiązanie "problemu ostatniej mili" i dołączenie do sieci kablowych gospodarstw domowych, znajdujących się w obszarach oddalonych od sieci przewodowych. Istnieje szereg rozwiązań tego zagadnienia, zaś odpowiednie technologie są na poziomie standardów.

Zagadnieniami badawczymi, stale aktualnymi w zakresie technologii bezprzewodowych, są: zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie pasma, obniżenie mocy, zwiększenie odporności na zakłócenia. Wiele otwartych problemów badawczych istnieje w obszarze zwiększania wydajności mobilnych, szerokopasmowych technologii dostępowych poprzez optymalizację i konwergencję dostępnych kanałów, efektywniejsze zarządzanie zasobami, (m.in. poprzez współdzielenie), jak również wydajniejsze gospodarowanie pasmem, poprawy jakości połączenia i zasięgu.

Aplikacja ma bardzo istotny wpływ dla upowszechnienia dostępu do Internetu oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Oczekiwany efekt synergii wynika z konwergencji dokonującej się na linii środowisko mobilne - środowisko stacjonarne (fixed - mobile) oraz mobilna telekomunikacja - informatyka (mobile communication - mobile computing).


TOP 200