W co warto zainwestować?

Badania i rozwój terapii opartych na badaniach nad komórkami macierzystymi

Rozwój nowych metod leczenia lub leków przy wykorzystaniu wyników uzyskanych w toku badań nad komórkami macierzystymi.

Badania nad komórkami macierzystymi są skupione na głównych chorobach i urazach pozbawiających człowieka możliwości normalnego funkcjonowania (np. demencja starcza, choroba Alzheimera, paraliż z powodu uszkodzenia kręgosłupa), zatem terapie mogą mieć zasadniczy wpływ na zdrowie i strukturę społeczną. Inne zastosowania komórek macierzystych, to leczenie uszkodzeń mózgu i rdzenia kręgowego, uszkodzeń serca, zaburzeń słuchu, cukrzycy, chorób nowotworowych oraz leczenie ran.

W obecnej fazie rozwoju, można ocenić szanse wdrożenia jako duże Rynek jest masowy, związany z wydłużaniem się średniej długości życia i potrzebami zwiększenia jego komfortu. Terapie oparte na komórkach macierzystych są najbardziej rozwinięte w krajach wykorzystujących nieeuropejski system etycznym (np. Chiny, Rosja, Singapur, Kuba), stosujących na szeroką skalę embrionalne komórki macierzyste. Szansą dla Małopolski jest rozwijanie innowacyjnych technologii komórek macierzystych, akceptowalnych etycznie przez nasze społeczeństwo (głównie komórki multipotentne i unipotentne).

Ze względu na postępy w nauce, pojawia się coraz więcej możliwości wykorzystania komórek macierzystych bez wywoływania kontrowersji etycznych (m.in. coraz szerszy możliwy zakres wykorzystania komórek pluripotentnych z krwi pępowinowej).

Aplikacja technologii wymaga ścisłej współpracy podstawowych zespołów opieki medycznej z ośrodkami specjalistycznymi dysponującymi pełnym zapleczem diagnostycznym i dostępem do międzynarodowych centrów informacji medycznej.

Aktualny stan techniki pozwala na pozyskiwanie komórek macierzystych, głównie ze szpiku kostnego, krwi pępowinowej i krwi obwodowej. Inne źródła komórek są badane i w zasadzie dotyczy to prawie wszystkich tkanek.

Inżynieria tkankowa, immunoterapia, sztuczne mięśnie i tkanki

Urządzenia i metody inżynierii tkanek do przeszczepów i produkcji implantów. Dodatkowo, wykorzystanie komórek odpornościowych pacjenta, aby zaatakować i zniszczyć szkodliwe substancje w organizmie, takie jak rak lub mikroorganizmy. Również opracowywanie i wytwarzanie w pełni funkcjonalnych mięśni i innych tkanek oraz metod ich produkcji (np. protezy bioniczne).

Inżynieria żywych tkanek może stworzyć nowe możliwości w leczeniu ran i oparzeń, stomatologii, leczeniu zwyrodnień stawów i kości oraz w kardiologii i kosmetologii. Może ona pozwolić grupie pacjentów, obecnie przewlekle chorych lub nie mogących się poddać terapii (np. tych z uszkodzoną rogówką lub chrząstką międzykręgową), stać się zdolnymi do pracy, co ma istotny aspekt społeczny.

Zastosowanie inżynierii tkankowej jest ściśle powiązane z rozwojem innowacyjnych terapii medycyny regeneracyjnej, nowych metod biotechnologicznych (w tym w szczególności zastosowań komórek macierzystych) oraz rozwojem inżynierii materiałowej. Należy również spodziewać się rozwoju interakcji pomiędzy inżynierią tkankową a wprowadzaniem sztucznych mięśni i tkanek, np. przez budowę i udostępnianie pacjentom protez biohybrydowych, częściowo składających się z żywej tkanki, a częściowo z mechanicznego szkieletu. Tworzone mogą być materiały dla medycyny w zakresie implantów oraz podłoże tkankowe dla regeneracji tkanek, materiały implantacyjne; technologie w zakresie wytwarzania polimerów ceramiki bioaktywnej i metali oraz ich kompozytów, materiały podłożone - polimerowe i kompozytowe oraz nanokompozytowe dla regeneracji tkanek w warunkach in vivo i in vitro oraz protezy bioniczne - słuchu, wzroku, narządów ruchu.

Natomiast immunoterapia może być stosowana jako skuteczna metoda leczenia nowotworów w obszarach, które cechuje wysoki wskaźnik umieralności oraz potencjalnie pomóc w leczeniu innych, poważnych chorób, takich jak AIDS. Skuteczne rozwijanie i szeroko dostępne wykorzystanie immunoterapii może pozytywnie wpłynąć na zdrowie populacji. Zindywidualizowana terapia, poprzez wykorzystanie własnych komórek odpornościowych, daje szanse wyleczenia i zmniejszenia ubocznych skutków występujących przy stosowaniu chemioterapii bądź radioterapii. Posiada również zaletę wykorzystania naturalnych procesów organizmu bez inwazji dodatkowych środków leczniczych.


TOP 200