Operatorskie usługi dla biznesu

Rynek usług teleinformatycznych sektora biznesowego ciągle wzrasta. Motorem zmian są: łatwiejszy dostęp do Internetu, coraz powszechniejsze nowe usługi pakietowej transmisji danych oraz tworzenie szerokopasmowych sieci dostępowych przez operatorów sieci stacjonarnych (przewodowych i bezprzewodowych) i komórkowych. Coraz większe znaczenie mają nowe usługi dostarczane globalnie przez Internet.

Rynek usług teleinformatycznych sektora biznesowego ciągle wzrasta. Motorem zmian są: łatwiejszy dostęp do Internetu, coraz powszechniejsze nowe usługi pakietowej transmisji danych oraz tworzenie szerokopasmowych sieci dostępowych przez operatorów sieci stacjonarnych (przewodowych i bezprzewodowych) i komórkowych. Coraz większe znaczenie mają nowe usługi dostarczane globalnie przez Internet.

Wzrost zapotrzebowania na przekaz informacji w sektorze biznesowym wynika z globalizacji gospodarki światowej oraz coraz większych potrzeb wymiany informacji między przedsiębiorstwami. Taka sytuacja zmusza operatorów do przewartościowania ich dotychczasowego modelu obsługi środowiska biznesowego i ukierunkowania własnych ofert na inne, bardziej dochodowe usługi. Jeszcze niedawno głównym źródłem utrzymania stacjonarnych i mobilnych operatorów byli abonenci korzystający z usługi połączeniowej (głos), a w śladowej postaci także z faksowej. Teraz najważniejsze są sieci wielousługowe ze zróżnicowaną ofertą.

Od IN do NGN

Operatorskie usługi dla biznesu

Różne media wykorzystywane przez ISP

Mimo że zysk jednostkowy operatora z pojedynczego abonenta nadal rośnie, to udział w nim opłat za świadczenie usług połączeniowych relatywnie spada na rzecz nowych produktów, o wzbogaconej wartości. Internet oraz pojawienie się technologii telekomunikacyjnych sieci inteligentnych IN (Intelligent Network) stworzyły nowe środowisko, zwiększające dochody operatorów stacjonarnych i mobilnych. Sieci IN (Siemens, Alcatel, Lucent), jako pierwsze, umożliwiły wprowadzenie nowych jakościowo usług głosowych, obejmujących: połączenia rozliczane kartą kredytową, automatyczną translację numeru abonenta, przekierowanie połączeń (połączenia bezpłatne, połączenia z prowizją czy uniwersalny numer dostępowy).

Wśród zaawansowanych usług teleinformatycznych największą popularnością cieszą się głosowe przekazy z protokołem IP (także przez Internet), czyli transmisje VoIP (Voice over IP) - dające najniższe koszty rozmów telefonicznych między odległymi lokalizacjami. Zwłaszcza że liczba użytkowników Internetu według EITO powiększyła się w 2003 r. do kilkuset milionów (świat - 725 mln, Europa - 255 mln), a ich przyrost nadal podwaja się średnio co ok. 100 dni. Chociaż oferta VoIP jest skierowana do indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników, największe korzyści z tej usługi mają klienci biznesowi wyposażeni w nowoczesne centrale telefoniczne PABX (Private Automated Branch Exchange). Usługa ta jest szczególnie atrakcyjna dla firm, które już mają własne sieci rozległe albo dzierżawią je od innych operatorów, a teraz poszukują możliwości redukcji kosztów połączeń telefonicznych, zwłaszcza że rynek rozwiązań systemów VoIP rozwija w Polsce wielu producentów: 3Com, Alcatel, Cisco, Clarent, Ericsson, Lucent, Motorola, Nortel, OKI czy Siemens.

Inną liczną grupę klientów korzystających z dobrodziejstwa usług internetowych stanowią abonenci telewizji kablowej CATV (wg EITO - 365 mln na świecie), z których prawie 9% ma zainstalowany szerokopasmowy modem kablowy, umożliwiający interaktywny dostęp do multimedialnych przekazów głosu, obrazu i danych.

Współczesny świat biznesu coraz bardziej interesuje się operatorską ofertą szeroko pojętych przekazów telekonferencyjnych, udostępniających seanse audiokonferencyjne i wideokonferencyjne w czasie rzeczywistym - bez ograniczeń lokalizacyjnych uczestników spotkania. Ta jeszcze nie w pełni doceniana forma komunikacji daje komfort organizowania zgromadzeń online niemal dużej liczbie uczestników (zwykle do 30 stanowisk jednocześnie), podczas których bezpośrednia wymiana poglądów, uczestnictwo we wspólnym projekcie czy omawianie na bieżąco dokumentów stanowią istotę rozwiązywanego zagadnienia.

Tradycyjni operatorzy zaczęli więc świadczyć usługi typowe dla operatorów biznesowych (e-business), handlowych (e-commerce) czy internetowych. Także internetowi dostawcy (ISP - Internet Service Providers) weszli na rynek z szeroką ofertą, realizując usługi infrastruktury połączeniowej w sieciach pakietowych: od najtańszych połączeń międzystrefowych, do zaawansowanych usług komunikacyjnych, obejmujących multimedialne konferencje biznesowe przez Internet i usługi o cechach NGN (sieci następnej generacji). Powszechne staje się też zjawisko sprzedaży przez operatora dostawcom aplikacji usługowych prawa dostępu do zasobów infrastruktury sieciowej - dotąd będących w wyłącznej gestii operatora telekomunikacyjnego.

Operatorskie usługi dla biznesu

Podstawowe aplikacje sieci VPN IP

Współczesne sieci transmisji danych, oprócz obsługi klasycznej transmisji pakietowej, są przystosowane do ruchu internetowego. Gros tych rozwiązań opiera się na transporcie w asynchronicznej technologii ATM, jednak coraz większego znaczenia nabiera komunikacja polegająca na bezpośrednim odwzorowaniu ruchu IP na warstwę transmisyjną SDH lub wprost na DWDM, technologię powszechnie stosowaną w traktach długodystansowych i metropolitalnych. Wydzielone sieci prywatne z protokołem IP (VPN IP) najbardziej efektywnie wykorzystują medium transmisyjne używane przez wielu użytkowników, zachowując jednocześnie odpowiednie bezpieczeństwo przesyłanej informacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200