Operatorskie usługi dla biznesu

Oparta na etykietowanej technologii trasowania MPLS (Multi Protocol Label Switching) sieć VPN IP umożliwia skalowaną szybkość transmisji danych z gwarancją jakości usług (QoS) oraz przesyłanie głosu i wideo w czasie rzeczywistym. Usługi te zapewnią lepsze warunki pracy aplikacji krytycznych - takich jak systemy do zarządzania przedsiębiorstwem - a także pozwolą na wdrażanie nowych aplikacji obejmujących: zdalne nauczanie, telefonię IP, wideo na żądanie VOD, przekazy szerokopasmowe i multimedialne.

Nadal najbardziej bezpieczną formą transmisji danych w biznesie jest elektroniczna wymiana dokumentów EDI (Electronic Data Interchange) między systemami komputerowymi zainteresowanych stron, która umożliwia współpracującym organizacjom wzajemny przekaz danych handlowych i finansowych, takich jak faktury, zamówienia, potwierdzenia dostawy, wyciągi czy noty kredytowe.

Pojawienie się pierwszych firmowych rozwiązań sieci następnej generacji (NGN - Next Generation Network) pozwoliło na łatwą i efektywną implementację w pełni szerokopasmowych i multimedialnych usług, łącznie z nowymi aplikacjami internetowymi. Rozbudowana infrastruktura sieci NGN umożliwiła łączenie usług głosowych, internetowych i transmisji danych, oferowanych dotąd oddzielnie w sieciach z komutowaniem łączy TDM i sieciach z przełączaniem pakietów SDH/ATM. Nowe podejście do realizacji usług telekomunikacyjnych - wywodzące się jednak z sieci inteligentnych IN - umożliwia teraz dostawcom oferowanie wyrafinowanych usług dodatkowych, których realizacja zupełnie nie była możliwa we wcześniejszych strukturach telekomunikacyjnych.

Coraz częściej są to uniwersalne i terytorialnie wydzielone telecentra informacyjne Contact Center (zamiast telefonicznych Call Center), nadzorowane bezpośrednio przez operatora sieci. Przystosowane do wielousługowych transmisji wraz z obsługą różnorodnych kontaktów (telefon, e-mail, telefaks, Internet, transfer plików, obsługa VoIP czy WWW) - inicjowanych głównie przez użytkowników i pracowników firm - stają się stopniowo podstawową bazą informatyczną całego przedsiębiorstwa.

Do klientów Contact Center można zaliczyć banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i naukowe, instytucje rządowe, policyjne i wojskowe czy też fabryki, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Tacy klienci wymagają nie tylko usługi wyrażonej odpowiednim poziomem jakości (SLA - Service Level Agreement), ale przede wszystkim odpowiedniego formatu informacji przekazywanej z dużą szybkością. Dla bezpieczeństwa zgromadzonych tam informacji telecentra, oprócz głównej siedziby, mają zwykle zapasowe centrum danych w odległym miejscu (połączone w technologii SAN), co gwarantuje ciągłość działania systemu nawet w wypadku zdarzeń katastroficznych.

Biznesowe usługi operatorów

Do nowej sytuacji w telekomunikacji dostosowują się stopniowo wszyscy operatorzy i dostawcy usług oraz sprzętu telekomunikacyjnego. Poniżej podajemy przegląd kilku charakterystycznych rozwiązań operatorskich, przeznaczonych do obsługi sektora biznesowego o zróżnicowanych wymaganiach, świadczonych w Polsce za pomocą mediów i przez różnych operatorów. W przeglądzie znalazły się zarówno typowe, często stosowane rozwiązania dla biznesu, jak i rzadziej spotykane usługi bądź dopiero wchodzące na rynek. Są one dostarczane nie tylko przez największych graczy na rynku (dostawców, producentów i integratorów), lecz także przez małe, dopiero startujące firmy.

Internet w sieci ATMAN

Operatorskie usługi dla biznesu

Węzły szkieletowe i dostępowe sieci ATMAN (ATM SA)

Integrator systemów teleinformatycznych ATM SA, będący jednocześnie operatorem sieci ATMAN, świadczy usługi internetowe oraz usługi transmisji danych, wykorzystując własną sieć ogólnopolską. Podstawowa infrastruktura szkieletu optycznej sieci metropolitalnej ATMAN opiera się na rozwiązaniach klasy operatorskiej: rutery Cisco GSR i przełączniki ATM Marconi FORE. Węzły w warszawskiej sieci metropolitalnej są połączone redundantnymi łączami o przepustowości nx622 Mb/s (minimum 1,25 Gb/s), a główne węzły w sieci krajowej - łączami 155 Mb/s. Warunki dostępu do Internetu, parametry techniczne oraz gwarantowany poziom usług precyzuje umowa operatorska SLA.

Klientom biznesowym firma oferuje pakiet ATMAN Business.Internet, a dostawcom usług internetowych (ISP) pakiety: Transit.Global (dostęp do zasobów światowych), Transit.PL (dostęp do zasobów krajowych) oraz Peering.PL (odmiana usługi Transit.PL dla ISP posiadających własny styk z siecią POLPAK). Sieć ATMAN ma bezpośrednie i szerokopasmowe punkty styku z ponad pięćdziesięcioma krajowymi sieciami internetowymi oraz trzy niezależne łącza międzynarodowe. Większość punktów styku jest zbudowana w technologii ATM (155 Mb/s lub 622 Mb/s). Ma to zapewniać niezawodny i bezpieczny dostęp do zasobów Internetu oraz możliwość rozwoju.

Usługi szerokopasmowej transmisji danych dla odbiorców biznesowych firma świadczy w pakietach ATMAN City.Link z możliwością wykorzystania technologii: ATM, Ethernet, E1, E3, SDH lub Frame Relay.

Inną grupę rozwiązań biznesowych ATM SA stanowią usługi kolokacyjne w centrum danych, przeznaczone dla klientów potrzebujących obsługi swoich zasobów teleinformatycznych. Funkcje te zapewnia Telehotel ATMAN z własną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną, w tym również gwarantowanym, bezpiecznym dostępem do Internetu.

Najważniejsze grupy klientów sieci ATMAN stanowią operatorzy telekomunikacyjni i ISP, banki i instytucje finansowe oraz media, portale i internetowi dostawcy treści. Według Computerworld Top 200 ponad 75% największych operatorów telekomunikacyjnych działających w Polsce korzysta z usług sieci ATMAN.


TOP 200