Operatorskie usługi dla biznesu

Fone na rynku telekomunikacyjnym

Intratnymi usługami telekomunikacji interesuje się coraz więcej prywatnych operatorów. W grudniu ub.r. na rynku usług telekomunikacyjnych pojawiła się nowa, wrocławska firma Fone sp. z o.o., świadcząca telefoniczne połączenia międzystrefowe, międzynarodowe oraz do sieci operatorów komórkowych. Oferta Fone jest kierowana do małych i średnich firm, potrzebujących tanich usług telefonicznych i transmisji danych.

Konkurencyjność jej biznesowej oferty dla niewielkich podmiotów gospodarczych ma polegać na wprowadzeniu sekundowego planu naliczania opłat za połączenia oraz niższych - w porównaniu z innymi polskimi operatorami - stawkach taryfikacyjnych. Firma oferuje także usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztowej i sprzętowej dla firm już korzystających z usług telekomunikacyjnych.

Biznesowy dostęp IP w GTS

Operatorskie usługi dla biznesu

Usługi w sieci GTS Internet Partners

Świadczący od ponad 10 lat usługi internetowe holding GTS Polska (GTS Internet Partners, GTS Pronet, GTS Polska) jest właścicielem ogólnopolskiej sieci szkieletowej (3000 km) z ponad 65 węzłami dostępu do Internetu w 25 miastach. Holding, będący również operatorem krajowej sieci VoIP, udostępnia bezprzewodowy kontakt z siecią głównie klientom korporacyjnym i instytucjom administracji publicznej. Operator dysponuje radiową siecią dostępową w kilku największych miastach (Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław, Katowice), wykorzystując asymetryczne kanały radiowe w licencjonowanym pasmie 5,9 GHz, o przepustowości od 256 kb/s do 2 Mb/s. Podstawową bazę sprzętową systemu GTS stanowią produkty PacketWave 1000 firmy Aperto.

Zintegrowane firmowe usługi dla biznesu obejmują telefonię (lokalną, międzystrefową, międzynarodową oraz z GSM), transmisję (ISDN, VPN, IP/SDH) i komunikację z Internetem. Grupa GTS Internet Partners (dawniej Atom SA) dostarcza usługi internetowe klientom korporacyjnym. GTS Pronet świadczy dostęp do Internetu i transmisje danych dla operatorów, a GTS Polska (dawniej Internet Technologies Polska) jest operatorem stacjonarnej sieci telefonicznej. Cechą usług zintegrowanych jest niski koszt połączeń z siecią publiczną PSTN oraz Internetem, a od czerwca 2003 r. są one dostępne w 17 największych miastach Polski.

Dla sektora biznesowego operator świadczy dwa pakiety internetowe o przepływności skalowanej w zakresie 128 -2048 kb/s.

Podstawowa usługa IP Standard jest skierowana do małych biur i przeznaczona do tworzenia własnych serwisów, natomiast pakiet IP Professional, o podwyższonych parametrach technicznych i poziomie obsługi technicznej, umożliwia zestawianie łączy zapasowych oraz kolokację w firmowym centrum danych. Ogłoszona w lipcu 2003 r. nowa strategia GTS Internet Partners zakłada dalsze inwestowanie w rozwój zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej oraz alternatywnych (bezprzewodowych) systemów transmisyjnych.

Netia Carrier dla biznesu

Operatorskie usługi dla biznesu

Sieć szkieletowa i zasięg Netii

Niezależny operator telefonii stacjonarnej Netia dostarcza usługi telekomunikacyjne przez ok. 350 tys. linii abonenckich, w tym ponad 100 tys. linii biznesowych, łączność międzystrefową (prefiks 1055) i międzynarodową oraz dostęp na terenie całego kraju do sieci inteligentnej IN. Netia ma własną krajową sieć światłowodową (ponad 3840 km, 25 central), zapewniającą połączenia między największymi miastami w Polsce i wyposażoną w centra kolokacyjne rozmieszczone wzdłuż sieci co 100 km. Pętla lokalna w największych miastach w Polsce umożliwia dostarczanie przez Netię usług typu end-to-end z zachowaniem jakości świadczonych usług (SLA).

Oprócz tradycyjnych usług transmisyjnych dla klientów biznesowych od września 2001 r. Netia zapewnia usługi operatorskie pod marką Netia Carrier (hurtowe usługi głosowe dla operatorów, łącza dzierżawione, ciemne włókna, usługi kolokacji), a od marca 2002 r. - zintegrowany system obsługi klientów CORE. Biznesowy dostęp do Internetu firma zapewnia w dwóch pakietach: jako profesjonalną usługę BDI Pro (łącza od 128 kb/s do 2 Mb/s, gwarantowany CIR, przydzielane adresy IP, domeny w DNS) oraz niedrogą usługę powszechną BDI Standard (od 128 kb/s do 1 Mb/s, jeden adres IP).

Wśród dodatkowych usług użytkownicy BDI Pro oraz BDI Standard mają dostęp do aplikacji webowych oraz e-mail. Pakiet webowy zawiera konta WWW oraz 5 kont pocztowych, natomiast pakiet e-mail ma 5 kont pocztowych, skrzynkę o pojemności 100 MB oraz dostęp przez protokoły POP3 i IMAP. Dla małego biznesu Netia oferuje aplikacje poczty głosowej i faksowej oraz usługi dodatkowe obejmujące: Netia Centrex, dzierżawę linii, transmisję danych, także dostęp do Internetu i telefonię internetową VoIP. Podwyższoną jakość przekazów cyfrowych uzyskuje się w dostępie z integracją usług ISDN w dwóch wersjach: ISDN Duo (BRA, 2 kanały B) lub ISDN Multi (PRA, 30 kanałów).


TOP 200