Operatorskie usługi dla biznesu

Metropolitalne rozwiązania z radiodostępem firmy Crowley

Operatorskie usługi dla biznesu

Infrastruktura krajowej sieci szkieletowej Crowley

Szerokopasmowe usługi dla biznesu Crowley Data Poland świadczy, wykorzystując radiową technologię dostępową LMDS (26 GHz) i sieć szkieletową (155 Mb/s), łączącą największe aglomeracje (Kraków, Poznań, Śląsk, Trójmiasto, Wrocław, Warszawa). Infrastrukturę szkieletu tworzy gwiaździście rozplanowana platforma komunikacyjna ATM z komutatorami, do których są podłączone stacje bazowe LMDS klasy PMP (Point to Multipoint). Połączenia międzywęzłowe szkieletu o przepustowości 155 Mb/s są wykorzystane do budowy ogólnopolskiej sieci wirtualnej ATM/IP, wykonanej w technologii przełączania MPLS.

Do realizacji usług prywatnych - wymagających dużych przepływności - Crowley stosuje rozwiązania światłowodowe lub radioliniowe. Dzięki temu klienci odległych terytorialnie oddziałów przedsiębiorstw (zlokalizowanych w aglomeracjach) mogą łączyć się z firmą macierzystą przez skalowane sieci wirtualne VPN, nie rezygnując z szybkiego dostępu do Internetu i rozwiązań głosowych.

Tańsze rozmowy telefoniczne Crowley udostępnia w trzech niezależnych pakietach głosowych, w zależności od zastosowanego medium transmisji jako: TeleKontakt, Telekontakt ISDN i TeleKontakt IP. Internetowy dostęp biznesowy firma świadczy w pakietach (Standard, Premium, Economy), różniących się zakresem usług dodanych i poziomem gwarancji jakości usług SLA.

Z szerokopasmowego dostępu operatorskiego korzystają przede wszystkim dostawcy usług ISP - oferujący takie usługi swoim klientom. Internetowy dostęp dedykowany użytkują największe korporacje i międzynarodowe firmy, w których Internet jest intensywnie wykorzystywany w codziennej pracy (bezpośrednie połączenie klienta z międzynarodową siecią Internetu, kanałem dedykowanym o gwarantowanej przepustowości CIR).

Oferta usług dodanych obejmuje telekomunikacyjne aplikacje serwowane poza standardową funkcjonalnością usług internetowych. Wśród takich usług w sieci Crowley znajdują się: skrzynki poczty elektronicznej na serwerze operatora, usługi hostingowe WWW do tworzenia witryn internetowych, udostępnienie miejsca dla plików klienta w hostingu FTP na serwerach operatora, komutowany dostęp do Internetu (V.90 lub ISDN) oraz dostęp do serwera WebCache - zwiększający szybkość pracy z najczęściej odwiedzanymi stronami WWW.

Sztandarowym rozwiązaniem firmy w zakresie transmisji danych są łącza transmisji danych między dwoma odległymi oddziałami klienta korporacyjnego, sieci prywatne VPN (pozwalające łączyć wiele lokalizacji sieci komputerowych w spójną całość) oraz kanały cyfrowe do zestawiania łączy synchronicznych między centralkami PABX (także z przekazem głosu). Za ich pośrednictwem firma oferuje: pakiety dostępu do Internetu, klasyczny przekaz danych oraz transmisję głosu VoIP. We wszystkich tych pakietach jest zapewniony gwarantowany poziom usług SLA.

W lipcu tego roku Crowley usprawnił wymianę ruchu IP poprzez sieć Global Crossing, uruchamiając drugie łącze międzynarodowe STM-1 (155 Mb/s) do Frankfurtu, i rozszerzył przepustowość warszawskiego pierścienia do 622 Mb/s.

Telefonia Dialog z technologią MPLS

Operatorskie usługi dla biznesu

Rozwiązanie BiznesNet Telefonii Dialog

Struktura stacjonarnej sieci Telefonii Dialog SA, z której korzysta ok. 382 tys. abonentów i 70 tys. internautów, ma 8 głównych węzłów (Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, Elbląg, Lubin, Zielona Góra, Bielsko-Biała, Łódź). Za ich pośrednictwem operator dostarcza usługi głosowe (nowy prefiks połączeń strefowych 1011, zamiast dotychczasowego 1041) i transmisji danych, a część pasma w sieci przeznacza dla sieci korporacyjnej. Przekaz sygnałów usług głosowych dokonuje się za pomocą urządzeń SDH, transmisja danych natomiast wykorzystuje protokół Gigabit Ethernet (łącza własne) lub korzysta z transmisji SDH (łącza dzierżawione) z redundancją kanałów.

Szkielet sieci transmisji danych jest rozpięty na ruterach Cisco Systems (od serii Cisco 7000 do GSR 12000) w technologii MPLS, dzięki którym operator dostarcza usługi sieci prywatnych VPN z wykorzystaniem technologii IP MPLS VPN. Krajowa sieć szkieletowa transmisji danych rokrocznie ulega przebudowie, z uwzględnieniem nowych wymagań dla usług szerokopasmowych (xDSL).


TOP 200