Operatorskie usługi dla biznesu

Wirtualne kanały Pro Futuro

Operatorskie usługi dla biznesu

Infostrada Futuro dla biznesu

Od uruchomienia (wrzesień 2002 r.) bezprzewodowej Infostrady Futuro (technologia LMDS, pasmo 26 GHz) operator Pro Futuro świadczy szerokopasmowe usługi średnim przedsiębiorstwom i operatorskie sieciom osiedlowym w obrębie największych miast: Warszawa, Bielsko-Biała, Gdańsk, Kraków, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław. Łącznie w zasięgu sieci znajduje się ok. 150 tys. podmiotów gospodarczych, łączonych przez 21 punktów dostępowych - przy czym gwarantowana przepływność w zasięgu do 8 km od stacji wynosi 8 Mb/s. Podstawą tworzenia radiowej sieci dostępowej są produkty radiowe LMDS A9900 firmy Alcatel.

Dla środowiska biznesowego firma oferuje trzy usługi dostępne w ramach Infostrady Futuro o skalowanej przepływności (od 64 kb/s do 2 Mb/s), osiągalne zarówno w zasięgu jednej aglomeracji, jak i w relacjach międzymiastowych oraz międzynarodowych jako:

  • wirtualne łącza VPN typu punkt-punkt, które zapewniają transmisję pomiędzy dwiema lokalizacjami klienta; w ramach tej usługi jest zapewniona gwarantowana przepływność o zadeklarowanych parametrach;

  • stałe połączenia cyfrowe kanałami PVC (Permanent Virtual Circuit) w wydzielonej sieci korporacyjnej VPN, które umożliwiają transmisję danych pomiędzy wskazanymi lokalizacjami klienta, znajdującymi się w zasięgu Infostrady Futuro; przepustowość dla poszczególnych relacji może być różna;

  • telefonię internetową VoIP o nieograniczonym zasięgu, łącznie z połączeniami do sieci GSM.

Przez satelitę ASTRA

Dostępny w Polsce interaktywny system satelitarny ASTRA, oprócz transmisji telewizyjnych i radiowych, zapewnia szerokopasmowy Internet, telewizję biznesową, zakupy przez kanały interaktywne, dostęp do archiwów i stron webowych oraz szybkie pobieranie filmów czy gier 3D. Właścicielem systemu jest operator SES ASTRA, który komercyjnie udostępnił przedsiębiorstwom transpondery satelitarne (13 satelitów) do transmitowania ponad 1100 analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych i radiowych oraz serwisów multimedialnych i internetowych.

Interaktywna komunikacja pozwala klientom na dwukierunkowe przekazy multimedialne (audio i/lub wideo) przez satelitę, bezpośrednio do lokalizacji abonenta, praktycznie z każdego miejsca.

Dostępne u operatora usługi obejmują: Internet satelitarny, usługi strumieniowe i multicastowy przekaz plików. Szerokopasmowe przekazy ASTRY można elastycznie konfigurować jako: transmisje unicastowe lub multicastowe, swobodne w odbiorze lub kodowane, bezpłatne bądź opłacane dodatkowo przez odbiorcę.

Usługi w sieci IP/MPLS Tel-Energo

Operatorskie usługi dla biznesu

Topologia sieci IP/MPLS Tel-Energo

Niezależna spółka Tel-Energo SA jest operatorem światłowodowej sieci telekomunikacyjnej (prefiks 1044), opartej na infrastrukturze sieci energetycznej (na liniach energetycznych 400 kV i 220 kV będących własnością PSE). Struktura krajowej sieci teletransmisyjnej Tel-Energo składa się z trzech warstw: transportowej, szkieletowej oraz regionalnych pierścieni światłowodowych. W warstwie transportowej jest zainstalowany 32-kanałowy system DWDM Alcatela (na długości 3800 km), który umożliwia transmisję o łącznej przepływności do 320 Gb/s na każdym trakcie. W warstwie szkieletowej sieci są przełącznice cyfrowe SDXC (Synchronous Digital Cross-Connect) firmy Marconi serii MSH 80/84/86 oraz ADM STM16 (1664SM, 1660SM) firmy Alcatel. Krajową sieć pierścieni regionalnych STM4 tworzą urządzenia firmy Marconi (SMA) i Nokia (Synfonet) oraz pierścienie lokalne STM16 posadowione w Warszawie (2 pierścienie), Łodzi oraz Krakowie.

Sieć Tel-Energo obejmuje swym zasięgiem praktycznie cały kraj (18 węzłów i 27 lokalizacji pośrednich), umożliwiając transmisję między najważniejszymi ośrodkami. Operator wykorzystuje kable światłowodowe o łącznej długości ponad 15 000 km (wraz z siecią Telbanku), na których są zainstalowane systemy teletransmisyjne DWDM, przełącznice cyfrowe SDXC oraz krotnice SDH: STM1, STM4 i STM16 (2,5 Gb/s). Dostawcami sprzętu, który umożliwia realizację transmisji o przepływności od 2 Mb/s do 10 Gb/s, są firmy Alcatel oraz Marconi.


TOP 200