Operatorskie usługi dla biznesu

Wykorzystując infrastrukturę sieci w technologii IP/MPLS, Tel-Energo realizuje biznesowe usługi transmisji danych obejmujące: wirtualne sieci prywatne (VPN), szerokopasmowy dostęp do Internetu, tranzyt IP oraz usługi wdzwaniane (dial-up) do Internetu oraz VPN. Parametry jakościowe tych usług są zgodne z klasami ruchowymi modelu DiffServ (Differential Services).

W sieci Tel-Energo nie ma popularnych gwarancji przepływności typu CIR/EIR (pochodzących z rozwiązań Frame Relay). Przedsiębiorstwo kupując u operatora usługę z łączem dostępowym o zadanej przepustowości, ma gwarancję uzyskania oczekiwanej przepływności, określanej pośrednio przez procent utraty pakietów. Aby zapewnić odpowiednią jakość tych usług, parametry transmisyjne sieci są stale monitorowane przy użyciu kilku narzędzi, z których podstawowym są rutery SAA - zainstalowane w każdym z węzłów. Rutery te okresowo rozsyłają pomiędzy sobą pakiety pomiarowe i na ich podstawie są wyznaczane rzeczywiste parametry jakościowe, obrazujące stan sieci. Wiedza ta pozwala nadzorcy regulować ruch i dostęp do usług w poszczególnych węzłach oraz łączach tranzytowych.

Telbank w sieci Tel-Energo

Operatorskie usługi dla biznesu

Infrastruktura telekomunikacyjna sieci BPT Telbank

Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbank SA, które działa na polskim rynku telekomunikacyjnym od września 1992 r., ma ogólnopolską optyczną sieć szkieletową o długości ponad 2500 km. Postępująca od maja br. integracja infrastruktury telekomunikacyjnej BPT z Tel-Energo wkrótce ma doprowadzić do powstania w Polsce optycznej sieci szkieletowej o łącznej długości ponad 15 000 km, co ma stanowić silną konkurencję dla dotychczasowego monopolisty TP.

Sieć z kilkudziesięcioma węzłami telekomunikacyjnymi, zbudowana przy użyciu urządzeń SDH firmy Alcatel, umożliwia transmisję w szkielecie z przepływnością do 2,5 Gb/s oraz komunikację dwoma traktami z paneuropejską siecią transmisji danych.

Operatorskie usługi dla biznesu

Ogólnopolski pierścień światłowodowy Telbanku

Do podstawowych usług oferowanych w sieci przez operatora należą:

  • tradycyjne usługi telefoniczne (prefiks 1052);

  • usługi transmisji danych w relacjach krajowych i międzynarodowych realizowane w technologii SDH, ATM, FR, IP, a także X.25;

  • szerokopasmowy dostęp do Internetu (w technologii przewodowej i radiowej);

  • usługi internetowe (aplikacje zabezpieczeń sieciowych, usługi związane z elektronicznym handlem, usługi realizowane na internetowych serwerach oraz hosting, kolokacja i streaming);

  • dostęp do krajowych i światowych zasobów informacyjnych (Reuters, usługa serwisu TELBANK500 do przeszukiwania zasobów);

  • wirtualne sieci prywatne VPN, realizowane w technologii ATM, FR, oraz usługi wideo- i audiokonferencyjne.
Od niedawna Telbank świadczy w sieci usługi dodatkowe, obejmujące strumieniową technologię STREAMING, potrzebną do rozsyłania w czasie rzeczywistym obrazu i głosu przez Internet (audio, wideo, pliki multimedialne) oraz radiowy dostęp do Internetu z gwarantowaną przepływnością CIR.

Usługi globalne TeliaSonera dla operatorów

Operator telekomunikacyjny TeliaSonera International Carrier kieruje swe usługi do operatorów stacjonarnych i komórkowych sieci telekomunikacyjnych oraz dostawców usług internetowych. TeliaSonera jest wyłącznym właścicielem światłowodowej globalnej sieci Viking Network, oferującej operatorom telekomunikacyjnym transmisję danych na trasach europejskich i transatlantyckich.

Działająca w Polsce TeliaSonera, będąca częścią skandynawskiego koncernu, uruchomiła w kraju sieć międzynarodowej transmisji danych DWDM oraz dostarcza Telekomunikacji Polskiej uzgodnione przepustowości dla sieci POLPAK. Platforma komunikacyjna firmy (IP, SDH, ATM) o przepustowości 2,5 Gb/s i 10 Gb/s umożliwia operatorom sieci telekomunikacyjnych Europy Środkowo-Wschodniej dzierżawienie międzynarodowych łączy cyfrowych w szerokim zakresie przepływności - od 64 kb/s do 622 Mb/s. Internetowi operatorzy, współpracujący z konsorcjum TeliaSonera, korzystają z całodobowej platformy IP (Connect, Transit, Port) oraz usług kolokacyjnych IP Server Colocation.


TOP 200