Operatorskie usługi dla biznesu

W sektorze usług głosowych dla przedsiębiorstw Telefonia Dialog instaluje dwa pakiety: usługę łączeniową Centrex (własny plan numeracyjny, skrócone numery, ciągłość numeracji wewnętrznej) oraz Interkom. Aplikacja Interkomu pozwala na stworzenie wydzielonej grupy, obejmującej linie analogowe, łącza E1, ISDN BRA/PRA z numeracją DDI (Direct Dialing In), oraz całej grupy Centrex, wewnątrz której abonent wykonuje bezpłatne połączenia telefoniczne.

W sektorze transmisji danych, oprócz wielu usług wdzwanianego dostępu do sieci, możliwy jest wybór jednej z kilku usług ze stałym połączeniem do Internetu o zróżnicowanych przepływnościach i funkcjach:

  • DialNet S128 - realizowana w technologii BRA ISDN (przepływność 128 kb/s, stały adres IP, protokół ML-PPP);

  • DialNet S2000 (1000) - świadczona w technologii SDH i HDSL (szybkość 1 lub 2 Mb/s do rutera brzegowego sieci, stały dostęp do Internetu, jeden lub więcej adresów IP);

  • DialNet minisieć - połączenie typu semi-permanent, zestawiane na żądanie przez łącza komutowane ISDN BRA (Ethernet za pośrednictwem rutera ISDN Cisco 801).
Usługa wirtualnej sieci prywatnej VPN BiznesNet jest przeznaczona dla przedsiębiorstw mających oddziały zlokalizowane w wielu dowolnie odległych miejscach. Zapewnia bezpieczną transmisję pomiędzy oddziałami firmy w technologii IP/MPLS zarówno danych, jak i głosu (VoIP) czy sygnału wideo.

W tym roku operator uruchomił wdzwaniany dostęp do sieci VPN (VPDN) z wykorzystaniem protokołu L2TP, zaś docelowo będzie możliwy szyfrowany dostęp zdalny do sieci VPN na podstawie protokołu IPSec przez Internet.

Operatorska sieć IP VPN Energis

Operatorskie usługi dla biznesu

Pierścienie optyczne IP/MPLS Energis Polska

Działający w Polsce od 2000 r. operator Energis Polska dysponuje nowoczesną ogólnopolską siecią szkieletową IP VPN (długość 5000 km, przepływność do 40 Gb/s, usługowe centrum danych), opartą na technologii MPLS. Za jej pomocą Energis świadczy usługi głosowe (prefiks 1066) i sieciowe przedsiębiorstwom oraz usługi transmisji danych także innym operatorom (dostawcom usług internetowych i aplikacji).

Na infrastrukturę sieci szkieletowej składają się: pierścienie transmisyjne DWDM/SDH 155/622 Mb/s z protekcją łączy i możliwością rozbudowy kanałów optycznych do przepływności 40 Gb/s; sieci transportowe ATM/FR do klasycznej transmisji pakietowej oraz rozwiązania w technologii IP/MPLS, umożliwiające organizowanie prywatnych sieci wirtualnych (VPN z integrowaniem głosu VoIP i zarządzaniem jakością QoS). Dostęp abonencki na obrzeżach sieci zapewniają radiowe systemy mikrofalowe oraz punkty styku z innymi operatorami sieci PSTN.

Infrastruktura podstawowych pierścieni komunikacyjnych Energis zawiera rutery szkieletowe Cisco 12016 i 12008 o rozproszonej architekturze, które trasują połączenia w szkielecie i warstwie brzegowej sieci. Do agregowania łączy abonenckich wykorzystano rutery Cisco 7500, pozwalające na realizację zaawansowanych funkcji sieciowych oraz obsługę wielu interfejsów zewnętrznych.

Dla sektora biznesowego Energis Polska oferuje w swej sieci: usługi głosowe (telefonia analogowa i VoIP), szybką transmisję danych przez łącza dzierżawione SDH o szybkości 2-622 Mb/s, usługę pakietową w relacji Frame Connect (64-1984 kb/s) z gwarantowaną przepływnością CIR oraz transmisje w technologii IP/MPLS (sieci WAN), z szybkością od 64 kb/s do 155 Mb/s. Uzupełnieniem biznesowej oferty jest dostęp o zasięgu krajowym do własnych lub powierzonych zasobów firmowego centrum danych, zlokalizowanego blisko Warszawy.

Korzystając z zainstalowanych rozwiązań internetowych i firmowych zasobów infrastruktury, Energis daje korporacyjny dostęp do Internetu (Web Access) z rutowaniem statycznym i szybkością od 512 kb/s do 155 Mb/s. Dla zewnętrznych dostawców usług internetowych, banków i instytucji finansowych firma oferuje dostęp internetowy klasy operatorskiej IP Transit (rutowanie dynamiczne BGP), z negocjowaną przepływnością 2-155 Mb/s.

Od ub.r. Energis Polska udostępniła podstawowe usługi prywatnych sieci wirtualnych (VPN) oparte na protokole IP i technologii przełączania MPLS (MPLS IP VPN), a następnie kompletną platformę usługową w technologii VPN do świadczenia usług o wartości dodanej: systemy bezpieczeństwa sieciowego, hosting aplikacji i telefonię VoIP.


TOP 200