Operatorskie usługi dla biznesu

Multimedia i przekazy EDI w sieci TP SA

Sektorowi biznesowemu, oprócz tradycyjnych usług głosowych (centrale Siemens, Alcatel i Lucent, prefiks 1033), Telekomunikacja Polska od lat udostępnia transmisję danych w sieci pakietowej POLPAK, a od ub.r. multimedialne usługi dostępowe w szerokopasmowej aplikacji Neostrada Plus (512-1024 kb/s). Od maja ub.r. z radiowej sieci transmisyjnej TP Emitel (spółka Grupy Kapitałowej TP) - opartej na transmisjach przez łącza radiodyfuzyjne PDH i SDH - korzystają firmy prywatne sektora ISP.

Przedsiębiorstwom operator TP oferuje usługę audiokonferencji z rezerwacją, która ostatnio zyskuje coraz więcej stałych, regularnie korzystających z niej klientów. Zainteresowany ma możliwość bezpłatnego uzyskania informacji o usługach telekonferencyjnych, a także złożenia odpowiedniego zamówienia na takie usługi w firmowym Contact Center.

W styczniu 2003 r. TP rozszerzyła ofertę usług głosowych o nowoczesną telekonferencję audio-automatyczną (audiokonferencja na żądanie), w której klient samodzielnie zestawia i zarządza jej przebiegiem za pomocą komend wprowadzanych ze zwykłej klawiatury telefonu z wybieraniem tonowym. Istotną cechą rozwiązania jest możliwość nagrywania przebiegu telekonferencji w postaci pliku dźwiękowego na nośniku CD-ROM (do późniejszego odtwarzania) oraz zapewnienie poufności. Polega ono na przydzielaniu każdemu uczestnikowi kodu PIN, który potwierdza jego uprawnienia i tworzy zaufane środowisko telekonferencyjne.

Od zeszłego roku TP oferuje przedsiębiorstwom zestawianie sesji wideokonferencyjnych za pośrednictwem komutowanych łączy PRA ISDN (128-384 kb/s). Oferta obejmuje organizację dużych specjalizowanych sesji, które wymagają odpowiedniego sprzętu (nagłośnienie, dodatkowe oświetlenie, ekrany wielkoformatowe, zestawy wideo). Firma dysponuje 12 salami wideokonferencyjnymi w głównych miastach Polski. W grudniu 2002 r. firma rozszerzyła ofertę o możliwość wypożyczenia i zainstalowania sprzętu wideokonferencyjnego oraz zorganizowania seansów audio-wideo w lokalizacji wskazanej przez klienta.

Zmodernizowaną usługą dla biznesu (lipiec 2003 r.) jest elektroniczna wymiana dokumentów EDI TP, która dzięki integracji z siecią EDI EXPRESS (General Electric) umożliwia transmisje danych pomiędzy użytkownikami na całym świecie. Technologia EDI TP uwzględnia zróżnicowany stopień rozwoju informatycznego klientów oraz ich preferencje kosztowe. Oferta jest dostępna w dwóch wariantach: w wariancie VAN EDI - dla dużych firm, skupiających wokół siebie liczne grupy partnerów handlowych - oraz jako rozwiązanie WEB EDI - dla mniejszych firm.

Certyfikacja przez TPI Internet

Wchodząca w skład Grupy Telekomunikacji Polskiej spółka TP Internet jest dostawcą współczesnych usług internetowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, obejmujących: aplikacje dostępowe Contact Center czy autoryzację internautów. Klientom biznesowym TP Internet świadczy ponadto usługi hostingowe (poczta elektroniczna, WWW, serwery dedykowane) w największym w Polsce, własnym centrum telemarketingowym Contact Center (600 stanowisk, do 1 mln połączeń na dobę). Podczas łączenia się z centrum można wykorzystywać wszelkie dostępne środki komunikacji: telefon, faks, Internet (strony WWW), e-mail, sesje chat, SMS, WAP oraz VoIP. Z usług tych korzystają operatorzy i największe korporacje w kraju.

W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji transakcji internetowych w biznesie oraz zabezpieczenia danych przy zakupach i płatnościach online firma oferuje (od 11 lutego 2003 r.) usługi autoryzacji klientów w Centrum Certyfikacji Signet - wpisanego do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Signet może wydawać certyfikaty służące do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, zgodnego z obowiązującą ustawą. Usługi certyfikacji opierają się na Infrastrukturze Klucza Publicznego (PKI), gwarantując poufność i integralność danych przesyłanych w sieciach komputerowych i teleinformatycznych.


TOP 200