Nie kończąca się opowieść

Systems Union

SunSystems

W najnowszej, piątej wersji systemu SunSystems pojawił się nowy interfejs użytkownika, opracowany we współpracy z firmą Microsoft. Funkcje systemu zgrupowano w hierarchicznej strukturze drzewa po lewej stronie ekranu. Wygląd interfejsu można ponadto dostosowywać do potrzeb użytkownika, dodawać i usuwać pola, zmieniać kolory itp. Nowością jest także to, że na jednej stacji klienckiej można uruchomić do dziewięciu jednoczesnych procesów. Zmienił się także sposób licencjonowania systemu - licencje klienckie można obecnie kupować pojedynczo, a nie w kompletach po cztery - jak dotychczas.

Funkcjonalność części finansowej systemu została rozszerzona przez zastąpienie dotychczasowego narzędzia do raportowania wewnętrznego aplikacją firmy Actuate. Łatwiejsze jest też definiowanie kodów analitycznych i ich kategorii. W części biznesowej systemu nowością jest możliwość bardziej elastycznego definiowania procesów biznesowych kolejność poszczególnych etapów można zmieniać. Lista dostępnych operacji wciąż jest jednak zamknięta. W wersji 5. wprowadzono też więcej pól opisowych dotyczących klientów, produktów, transakcji itp.

QAD Polska

MFG/PRO

Zapowiadana na połowę 2002 r. nowa wersja systemu MFG/PRO eB2 miała światową premierę 23 września br. Według QAD Polska, pakiet lokalizacyjny dla nowego systemu będzie gotowy w pierwszym kwartale 2003 r. Wersja MFG/PRO eB2 zastąpi sprzedawaną dotychczas w Polsce wer- sję 9.0. W stosunku do wersji 9.0 w MFG/PRO eB2 znajdzie się kilka nowych funkcji i modułów, a wiele funkcji dostępnych dotychczas w oddzielnych pakietach pojawi się w wersji standardowej.

W eB2 do wersji standardowej systemu wchodzi pakiet TIPAC/MLP (Time-Phased Availability Check/Multi-LevelPegging), służący do badania dostępności produktu w sieci logistycznej oraz dostępności mocy produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dotychczas był to moduł zewnętrzny, wymagający oddzielnej licencji. Uzupełnieniem będzie spolonizowana wersja modułu Planner, pozwalająca na szczegółowe harmonogramowanie produkcji.

QAD Polska całkowicie przebudowała moduł EDI. Niegdyś monolityczny, w wersji MFG/PRO eB2 ma budowę modułową. W jego skład wchodzą system zarządzający wymianą dokumentów/komunikatów, słownik standardów (obejmujący kilkadziesiąt standardów branżowych) oraz definicje konkretnych dokumentów. eB2 będzie współpracować z brokerem komunikatów IBM WebSphere MQ.

W pakiecie lokalizacyjnym do wersji eB2 pojawi się kilka nowości, m.in. możliwość oceny sytuacji płatniczej klienta (podgląd podczas wprowadzania zamówienia oraz jako oddzielny raport), kalkulator przeliczający jednostki opakowań u klientów (palety, samochód ciężarowy, karton, worek itp.), a także nowe funkcje związane z dokumentami CIT i SAD. QAD Polska stworzyła też własny moduł zarządzania transportem ukierunkowany na firmy dystrybucyjne. Będzie on oferowany równolegle z wykorzystywaną dotychczas aplikacją krakowskiej firmy Quantum. W pakiecie lokalizacyjnym eB2 pojawi się także polska wersja pakietu EuroAccounting, umożliwiającego firmie uzyskanie zgodności z wymogami prawnymi Unii Europejskiej. Według QAD Polska, będzie można jej używać równolegle z wersją nie zlokalizowaną.

W systemie MFG/PRO zachodzą także zmiany technologiczne. Wraz z MFG/PRO eB2 QAD Polska zaoferuje "cienkiego klienta" DesktopII opartego na technologii Java i HTML. Poprzednia wersja opierała się na technologii terminala graficznego. MFG/PRO eB2 w pełni wykorzystuje serwer aplikacji AppServer, pozwalający na dynamiczną dystrybucję obciążenia aplikacji między wiele serwerów.

Zgodnie z zapowiedziami QAD Polska spolonizuje pakiet eQ (wersja 4.0), umożliwiający zarządzanie całym łańcuchem dostaw wg systemu kanban.


TOP 200