Nie kończąca się opowieść

Scala Business Solutions

iScala

Wprowadzony w tym roku na rynek pakiet iScala 2.1 wniósł wiele zmian - zarówno w zakresie funkcji biznesowych, jak i technologii. Wśród ważniejszych nowości funkcjonalnych znalazła się m.in. możliwość potwierdzania realizacji zamówień i zleceń produkcyjnych w przyszłości, a także obsługa wysyłek bezpośrednich - od dostawcy do klienta końcowego, z pominięciem magazynu firmy. Jest też możliwość wystawiania zleceń zakupu na podstawie zleceń sprzedaży.

W dziedzinie sprzedaży warto wspomnieć o jednolitym traktowaniu firm należących do tych samych grup kapitałowych. W iScala 2.1 pojawił się także całkowicie przepisany moduł obsługi posprzedażnej pozwalający planować czas pracowników serwisu przy użyciu MS Project.

Pakiet iScala 2.1 wyposażono w interfejs użytkownika zbliżony wyglądem do Windows XP. Podobnie jak w pakiecie Microsoft Office w iScala 2.1 można "nagrywać" makra. W połowie 2003 r. Scala umożliwi dostęp nie tylko do raportów, ale też do wszystkich funkcji systemu przez Internet.

Wiele zmian zaszło także po stronie serwera - obecnie firma wspiera wyłącznie bazę danych SQL Server 2000. Powstało też rozwiązanie umożliwiające zdalne zarządzanie wieloma instalacjami iScala 2.1. W systemie pojawił się moduł Connectivity Solutions pozwalający na automatyczną wymianę danych między systemem iScala a systemami innych dostawców za pośrednictwem plików XML w formacie OAGIS. W system wbudowano generator raportów Crystal Reports oraz obsługę standardu Unicode.

Całkowicie przebudowano system praw dostępu. Zamiast dotychczasowych uprawnień do korzystania z poszczególnych pól menu, użytkownikom nadawane są prawa dostępu do fragmentów lub całych procesów biznesowych.

Softlab

Mg 2001 SQL

Softlab postanowił uczynić swoje oprogramowanie bardziej elastycznym. W najnowszej wersji systemu Mg 2001 SQL znalazł się mechanizm konfiguracyjny, pozwalający przypisywać obiektom: dokumentom, operacjom i wpisom do słowników - dowolną liczbę stanów. Przejście obiektu w określony stan może powodować uruchomienie określonej procedury i odwrotnie - uruchomienie procesu może powodować przejście obiektu w określony podczas wdrożenia status. Zmiana stanu może przy tym wymagać autoryzacji użytkownika o określonym profilu uprawnień. Dla ułatwienia, proces obejmujący wiele etapów/stanów może być przedstawiony graficznie. Ponadto dokumenty mające taki sam status można oznaczać określonym kolorem, co ułatwia ich wyszukiwanie i sortowanie.

Firma przeprojektowała także moduł do zarzą-dzania cennikami i rabatami. Cenniki podzielono na kilka klas związanych ze sprzedażą, m.in. krajową, eksportową, promocyjną, poza granicami kraju. Wprowadzono też możliwość rejestracji cenników dostawców w podziale na zakupy krajowe i importowe. W systemie można definiować polityki cenowe, np. zasady ustalania cen dla grup asortymentowych w poszczególne dni tygodnia. Powstał też moduł dla handlowców, którzy - w zależności od nadanych im uprawnień - mogą teraz sami ustalać poziom cen i rabatów dla swoich klientów.

Przekonstruowany moduł rabatowy pozwala przyznawać rabaty zarówno grupom klientów, jak i pojedynczym kontrahentom. Również towary można dzielić na grupy rabatowe, a jednocześnie stosować wyjątki dla poszczególnych asortymentów. W systemie istnieje możliwość definiowania dowolnej liczby tytułów rabatów i nadawania im priorytetów. Na cenniki i rabaty można nakładać różnorakie ograniczenia. Przykładowo, w systemie można wskazać cenniki, od których udziela się rabatów tylko do określonego poziomu lub np. wcale. Zastosowanie rabatu może być uzależnione od okazania przez klienta dowodu rabatowego. Dla przejrzystości rozliczeń każdy dokument sprzedaży zawiera informację o tym, który cennik i które tytuły rabatowe zostały zastosowane oraz w jakich wysokościach.

Softlab wprowadził też sporo drobnych udoskonaleń do swojej aplikacji kadrowo-płacowej Lp 2001 SQL. Jej najnowsza wersja zawiera m.in. kartotekę kandydatów do pracy - każdemu z nich można przypisać cechy, a cechom wagi; listy kandydatów można później przeszukiwać pod kątem określonych cech/wag.


TOP 200