Nie kończąca się opowieść

Jeszcze niedawno wydawało się, że w dziedzinie oprogramowania ERP nie może się już wydarzyć wiele nowego. Tymczasem dostawcy nie ustają w doskonaleniu swoich pakietów, dostosowując je do zmieniających się potrzeb biznesowych klientów, nowych trendów w podejściu do zarządzania oraz nowych technologii. Producenci o ugruntowanej pozycji ulepszają swoje rozwiązania, dostosowując je do specyfiki poszczególnych branż. Mniejsi dostawcy również szukają nisz, próbując jednocześnie dorównać większym w zakresie funkcjonalnym produktów. W najnowszych wersjach oprogramowania ERP - bez względu na wielkość - widać kilka obszarów, które rozwijają się szybciej niż pozostałe. Są to: zagadnienia na styku firmy z jej klientami, koordynacja działań logistycznych między firmami, w tym wymiana informacji poprzez EDI i XML, a także optymalizacja transportu.

Jeszcze niedawno wydawało się, że w dziedzinie oprogramowania ERP nie może się już wydarzyć wiele nowego. Tymczasem dostawcy nie ustają w doskonaleniu swoich pakietów, dostosowując je do zmieniających się potrzeb biznesowych klientów, nowych trendów w podejściu do zarządzania oraz nowych technologii. Producenci o ugruntowanej pozycji ulepszają swoje rozwiązania, dostosowując je do specyfiki poszczególnych branż. Mniejsi dostawcy również szukają nisz, próbując jednocześnie dorównać większym w zakresie funkcjonalnym produktów. W najnowszych wersjach oprogramowania ERP - bez względu na wielkość - widać kilka obszarów, które rozwijają się szybciej niż pozostałe. Są to: zagadnienia na styku firmy z jej klientami, koordynacja działań logistycznych między firmami, w tym wymiana informacji poprzez EDI i XML, a także optymalizacja transportu.

Baan Polska

iBaan (Baan V)

Od momentu wprowadzenia na rynek pakietu iBaan, Baan odchodzi od monolitycznych aplikacji na rzecz pakietów wyposażonych w standardowe interfejsy wymiany danych poprzez środowisko brokera komunikatów iBaan OpenWorld. Ponadto dotychczasowe autonomiczne aplikacje grupowane są w technologicznie i koncepcyjnie spójne pakiety.

Baan Polska wprowadza na nasz rynek nowe wersje produktów w dziedzinie wsparcia produkcji - większość z nich była dotychczas dostępna wyłącznie na Zachodzie. Najważniejsze z nich to: iBaan Supply Chain Scheduler oraz iBaan Supply Chain Planner. Oba pakiety służą do harmonogramowania produkcji przy założeniu skończoności zasobów. Scheduler to narzędzie do zarządzania operacyjnego - w krótkim i średnim okresie, Planner natomiast służy do tworzenia planów produkcji o dłuższej perspektywie. Uzupełnieniem tych dwóch narzędzi jest pakiet iBaan Supply Chain Order Promising. Służy on głównie do sprawdzania możliwości realizacji zamówień w określonym czasie (tzw. Available To Promise) lub też czasu potrzebnego do wyprodukowania określonej liczby produktów (tzw. Capable To Promise). Pozwala też na określenie kosztów podjęcia tego typu zobowiązań. Baan zaprezentował nową wersję modułu wspomagającego system zapewnienia jakości zgodny z wytycznymi TQM. Moduł ten potrafi integrować się z aplikacją do zarządzania cyklem życia produktu (PLM - Product LifeCycle Management) i to zarówno w przypadku Baan IV, jak i Baan V.

Również w dziedzinie logistyki Baan wprowadza do Polski produkty dotychczas niedostępne na naszym rynku. Pakiet iBaan Supply Chain Designer to zestaw narzędzi do projektowania sieci logistycznych. Są też aplikacje do optymalizowania sieci już istniejących. Pakiet iBaan RoutePro służy m.in. do harmonogramowania dostaw w trybie just-in-time, optymalizowania tras dojazdu itp. Z kolei pakiet iBaan TransPro obsługuje przede wszystkim zagadnienia kosztowe związane z transportem i logistyką. Wymienione pakiety logistyczne zawierają interfejsy do systemu Baan IV i V, ale także np. do SAP R/3. Integracja pakietu RoutePro z SAP R/3 miała niedawno miejsce w sieci dystrybucyjnej JMD (m.in. sieć sklepów Biedronka). Pakiety RoutePro i TransPro są następcami monolitycznego systemu Baan IV Transport (wykorzystywanego w Polsce przez firmy Euroad i Ponetex), nie mają jednak części transakcyjnej systemu iBaan, którą trzeba nabyć oddzielnie.

BPSC

BPSC Impuls

Rozwijany przez katowicki BPSC system Impuls doczekał się ostatnio pełnego podsystemu obiegu dokumentów w dziedzinie CRM. Jak podkreśla producent, korzystanie z niego nie wymaga od użytkownika lokalnego instalowania aplikacji CRM - dokumenty są dostępne z każdej aplikacji systemu. Moduł produkcyjny wzbogacono w konfigurator produktu wykorzystujący rozszerzone indeksy asortymentowe. Dzięki niemu podczas przyjmowania zamówienia istnieje np. możliwość określenia atrybutów asortymentu, np. koloru, rodzaju wykończenia itp., sprawdzenia, czy produkt o podanych parametrach istnieje w magazynie. W dalszej kolejności oznacza to możliwość tworzenia odpowiednich zleceń produkcyjnych i zapotrzebowań na określo- ne materiały.

Dotychczas funkcje związane z transportem były obsługiwane w aplikacji dystrybucyjnej przeznaczonej dla firm korzystających z zewnętrznych usług transportowych. Obecnie BPSC rozwija jednak nowy, samodzielny moduł do obsługi transportu, dedykowany firmom mającym własny tabor. Co oczywiste, nowy moduł pozwala na bardziej szczegółowe śledzenie kosztów związanych z transportem. Nowa aplikacja wspomaga też użytkownika w optymalnym planowaniu tras i kolejności załadunku na podstawie danych o zawartości zamówień oraz analizy kosztów historycznych. Na razie system nie wykorzystuje map cyfrowych, co nie jest wykluczone w przyszłości.


TOP 200