Nie kończąca się opowieść

W ciągu najbliższych dwóch kwartałów Oracle zamierza ściślej zintegrować pakiet Oracle Financial Analyzer oraz Oracle Sales Analyzer. Pow-stały w ten sposób moduł Enterprise Planning & Budgeting posłuży nie tylko do analiz finansowych, sprzedaży, prognozowania i budżetowa- nia, ale stopniowo obejmie wszystkie obszary działalności firmy, w tym także produkcję. W ten sposób Oracle zamierza zmieścić w jednym spójnym systemie wszystkie procesy planistyczno-budżetowe.

W wersji 11.5.8, która pojawi się w listopadzie br., dotychczasowe narzędzie do wymiany danych między księgą główną a programem Excel (ADI) zostanie przeniesione na serwer i będzie udostępniane poprzez portal. W module środków trwałych pojawi się interfejs do wymiany danych z pakietem Microsoft Project. Będzie też nowa wersja narzędzia do konsolidowania danych finansowych z różnych systemów. Funkcją, na którą wiele firm zapewne czeka z utęsknieniem, jest nowy schemat obiegu dokumentów obejmujący zatwierdzanie faktur zakupowych. Na przełomie roku wszystkie aplikacje E-Business Suite będą umożliwiać identyfikację i autoryzację wykonania określonych działań w systemie poprzez podpis elektroniczny.

Rekord

Rekord ERP

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami Rekord rozbudował swój system o funkcje specyficzne dla branży produkcji mebli. Firma, która obsługiwała dotychczas branże metalową, elektrotechniczną i samochodową, nieoczekiwanie poszła także w kierunku systemów dla przetwórstwa mięsnego. W systemie Rekord ERP pojawiły się również użyteczne funkcje dla przemysłu hutniczego i chemicznego, np. receptury uwzględniające skład chemiczny surowców czy współpraca z automatyką przemysłową.

Od kilku miesięcy firma stopniowo rozbudowuje także funkcje uniwersalne. Największym projektem w tej dziedzinie jest tzw. alertowanie - zbiór funkcji pozwalających na wyzwalanie komunikatów lub ostrzeżeń w wyniku zaistnienia w systemie określonych zdarzeń. Według producenta, moduł alertowania jest bardzo uniwersalny i stąd można go stosować w przeróżnych sytuacjach - od przypominania o zbliżających się terminach obowiązkowych szkoleń, poprzez automatyczne nadzorowanie opóźnień w realizacji produkcji czy dostaw, nieprawidłowości w przebiegu procesów, aż po informowanie kierownictwa o przekroczeniu wartości progowych przez ważny wskaźnik. W ciągu najbliższych kwartałów firma planuje stworzenie rozwiązania mobilnego przeznaczonego do zbierania zamówień przez przedstawicieli handlowych.

SAP Polska

My.SAP.com

W najnowszej wersji pakietu SAP wprowadzono kilka małych usprawnień. Jedną z nowych funkcji jest harmonogramowanie płatności - możliwe jest ustalenie harmonogramu domyślnego, określenie różnych harmonogramów dla różnych okresów, a także wprowadzanie wyjątków od ustalonego harmonogramu.

Wiele nowych funkcji pojawiło się w Portalu finansowym, m.in. możliwość prowadzenia analiz na poziomie strategicznym i operacyjnym, portal pracy grupowej dla pracowników działów finansowych, system samoobsługi dla menedżerów, system samoobsługi dla pracowników odbywających podróże służbowe, pakiet funkcji do prowadzenia rozliczeń i rozwiązywania kwestii spornych z klientami.

W systemie pojawił się także nowy moduł do prowadzenia księgowości spółek typu joint venture, pozwalający m.in. na obliczanie udziałów partnerów w wydatkach i przychodach spółki, kalkulowanie i rozliczanie narzutów na towary i usługi świadczone na rzecz spółki przez partnerów, monitorowanie wzajemnego fakturowania partnerów i rozliczenia wielowalutowe.

Najnowsza wersja MySAP Financials wspomaga wymianę informacji planistycznych i budżetowych między centralą korporacji a jej zagranicznymi spółkami bez względu na użytą walutę. Możliwe staje się więc np. centralne planowanie i kontrola wykorzystania lokalnego budżetu zarówno w głównej walucie korporacji, jak i w walucie lokalnej lub też przekazywanie do centrali budżetu w lokalnej walucie.

W rozwiązaniu firma wprowadził nową grupę rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami i zadaniami w magazynie zwaną TRM (Task & Resource Management). Nowe funkcje obejmują m.in. optymalizowanie pracy magazynierów poprzez ustalanie kolejności zleceń pobrania, ustalanie najkrótszych tras pomiędzy pobraniami w ramach pojedynczego zlecenia oraz między kolejnymi zleceniami, tworzenie pakietów zleceń o podobnej zawartości, zapobieganie przecinaniu się tras osób i urządzeń magazynowych itp. Możliwe jest także definiowanie węzłów i stref magazynowych oraz ich grup, opisywanie przeszkód oraz poziomów, określanie tras obowiązkowych, a także automatyczne wyliczanie odległości i czasu przebycia określonego odcinka.


TOP 200