Nie kończąca się opowieść

W dziedzinie finansów BPSC wprowadziła ostatnio możliwość prowadzenia pozabilansowej ewidencji majątku oraz rejestrację umów i dodatkowych informacji o ubezpieczeniach majątku trwałego. Na początku 2003 r. ukaże się zupełnie nowy moduł aplikacji kadrowo-płacowej, przeznaczony do planowania i budżetowania szkoleń. Firma prowadzi też negocjacje z partnerami zewnętrznymi na temat współpracy w dziedzinie obsługi rekrutacji i planowania rozwoju zawodowego pracowników. Nowością będą także funkcje umożliwiające szczegółowe planowanie urlopów i zastępstw. Dzięki nim możliwe będzie lepsze planowanie produkcji.

Firma rozbudowała też moduł EDI, który obecnie jest w pełni zgodny ze specyfikacją Edifact.

CDN

Egeria

Przeniesiony do CDN system Egeria został ostatnio wzbogacony w funkcje pozwalające na tworzenie skonsolidowanych raportów finansowych dla grup kapitałowych i holdingów. Na wiosnę 2003 r. w systemie pojawią się natomiast funkcje raportowania skonsolidowanego oraz planowania przepływów finansowych ukierunkowane na rachunkowość zarządczą.

Wszystko wskazuje na to, że pod skrzydłami CDN system Egeria będzie dostosowywany do specyfiki coraz to nowych branż. Nowością jest wprowadzony niedawno moduł budżetowania i kontrolingu Iris, przeznaczony dla branży inwestycyjnej, w tym przede wszystkim dla budownictwa. Dla tej samej grupy klientów CDN stworzył także moduł do zarządzania kontraktami, pozwalający rejestrować informacje o umowach od etapu propozycji, poprzez proces akceptacyjny, aż po śledzenie realizacji i windykację należności. Ponadto moduł ten umożliwia analizę i porządkowanie propozycji kontraktów pod kątem ich rentowności.

W przyszłym roku pojawi się wersja systemu Egeria dedykowana firmom użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza energetyce. Z myślą o nich w systemie pojawiły się elementy CRM, np. obsługa reklamacji, dziennik podawczy itp. Firma zapowiada też, że do końca br. powinna ukazać się specjalna wersja systemu przeznaczona dla biur rachunkowych. Jej podstawowym wyróżnikiem ma być możliwość znacznej automatyzacji pracy, tak aby system mogło efektywnie obsługiwać kilka osób. Z dużą dozą prawdopodobieństwa ta nowa, zautomatyzowana wersja będzie udostępniana za pośrednictwem prowadzonego przez CDN SA serwisu internetowego Casper.pl.

Egeria została ostatnio sprzężona z oprogramowaniem intranetowym, pozwalającym pracownikom na samoobsługę w dziedzinie podstawowych informacji kadrowych, np. urlopy, zasiłki itp. Rozwiązanie to współpracuje zarówno z komputerami PC, jak i kioskami informacyjnymi. Efektem doświadczeń z projektu zrealizowanego dla Narodowego Banku Polskiego jest rozbudowa systemu w zakresie spraw kadrowych. Rozbudowane zostały także funkcje dotyczące zagadnień socjalnych, np. obsługa stołówek czy przychodni pracowniczych.

Z myślą o mniej zasobnych klientach CDN wprowadził do Egerii nowy, samodzielnie opracowany generator raportów. Cena licencji na pojedyncze stanowisko wynosi ok. 800 USD, przy czym firma nie pobiera dodatkowych opłat za część działającą po stronie serwera. Wprowadzenie własnego produktu w tej dziedzinie nie oznacza rezygnacji z używanego dotychczas pakietu Oracle Discoverer, klienci zyskują jednak możliwość wyboru.

Digitland

Digitland Enterprise

Digitland już od dłuższego czasu konsekwentnie rozbudowuje swój system o funkcje typu CRM. Początkowo w systemie Digitland Enterprise pojawiła się możliwość rejestrowania zdarzeń dotyczących klientów oraz planowanie spotkań. Następnie firma umożliwiła kategoryzowanie interakcji z klientami oraz nadawanie im priorytetów. W kolejnym podejściu Digitland podzielił funkcjonalność CRM na dwie sfery związane z: 1) pozyskiwaniem klientów i zamówień oraz 2) realizacją zamówień, fakturowaniem, kontrolą rozliczeń i windykacją. System pozwala definiować, które funkcje/informacje mają być widoczne na określonych stanowiskach.

Obecnie firma wprowadziła do systemu mechanizm pozwalający dynamicznie dostosowywać oferowane klientowi warunki handlowe (polityka handlowa) na podstawie informacji zawartych w historii współpracy. Przełożenie dotychczasowej współpracy na dostępność, ceny czy terminy płatności może odbywać się automatycznie lub "ręcznie", a także w trybie mieszanym. Przykładowo, gdy w ciągu kwartału klient spóźnił się z płatnością nie więcej niż dwa razy, decyzję może podjąć handlowiec, a jeżeli zdarzało się to częściej, automat może w ogóle zablokować kredyt kupiecki dla danego klienta. Określone wydarzenia w systemie można też powiązać z wysyłaniem komunikatów, np. poprzez SMS, e-mail czy faks. W październiku br. firma rozpoczęła pilotażowe wdrożenia oprogramowania CRM dla przedstawicieli handlowych. Aplikacje działają na przenoś-nych komputerach PC oraz komputerach typu palmtop z systemem PocketPC, i to zarówno w trybie offline, jak i online (np. GPRS).


TOP 200