Nie kończąca się opowieść

IBS Polska

ASW 5

We wrześniu br. odbyła się światowa premiera najnowszego systemu firmy IBS - ASW 5. Zlokalizowana wersja będzie dostępna w pierwszym kwartale 2003 r. W module sprzedaży wprowadzono tzw. restrykcje sprzedaży - pewne towary (np. niebezpieczne środki chemiczne) można sprzedać tylko podmiotom mającym uprawnienia. Funkcja ta pozwoli też np. na obsługę kanałów dystrybucji konkurujących produktów różnych marek. W ASW 5 dodano możliwość definiowania klientów o złożonej strukturze organizacyjnej, np. grup kapitałowych.

W module Pricing obejmującym m.in. cenniki, rabaty i kontrakty pojawiła się możliwość ustalania limitów ilościowych dla towarów objętych promocją. Poza tym jednej pozycji asortymentowej można obecnie przypisać dowolną liczbę tytułów rabatowych - dotychczas mogło ich być maksymalnie dziewięć. ASW 5 zawiera funkcje dostępne dotychczas w zewnętrznym systemie wspomagania marketingu i sprzedaży, działającym na platformie Lotus Notes/Domino. Chodzi o moduł Customer Management Console, w którym są uwidocznione wszystkie informacje na temat klienta - adresy, oferty, zlecenia, wstrzymane zlecenia, transakcje, należności i zobowiązania itp.

Moduł sterowania zapasami w ASW 4.5 pozwalał na automatyczne generowanie propozycji zakupu na podstawie historii zakupów i prognoz, nie umożliwiał jednak automatycznego tworzenia na tej podstawie zamówień do dostawców. W ASW 5 stało się to możliwe. W nowej wersji podczas generowania zamówień pojawiła się też możliwość przekierowania propozycji zakupu wygenerowanej przez system na innego dostawcę lub rozbicie propozycji na zamówienia do kilku dostawców.

Moduł magazynowy ASW 5 pozwala na rejestrację kodów palet - do tej pory system potrafił rejestrować wyłącznie kod miejsca magazynowego. Funkcja ta jest obecnie dostępna przy przyjęciach, przesunięciach i wydaniach magazynowych. Nowe funkcje pojawiły się w module obsługi wysyłek. Firma wprowadziła globalne kolejki zleceń dla poszczególnych tras, dzięki czemu, w miarę napływu zamówień, możliwe stało się wygodne przenoszenie zleceń wysyłkowych między transportami zaplanowanymi na różne godziny. Pojawiło się także ułatwienie w dziedzinie optymalizacji realizacji wydań, np. pojedynczy dokument WZ może być rozdzielony pomiędzy kilku magazynierów.

W dziedzinie finansów IBS wprowadził możliwość stosowania różnych metod liczenia kosz-tów dla poszczególnych indeksów asortymentowych; te same indeksy mogą być także traktowane różnie w różnych magazynach. Niestety, polska Ustawa o rachunkowości na razie nie pozwala na takie zabiegi.

Wraz z ASW 5 do Polski zostanie wprowadzony pakiet ASW Manufacturing. Dotychczas IBS Polska oferował tu jedynie uproszczoną wersję dedykowaną dla montażu. Rozwój tej ostatniej został jednak wstrzymany. W wersji 5. oprogramowanie do sprzedaży przez Internet ASW Internet Connection zastąpiono systemem NetStore na platformie Java.

Intentia Polska

Movex

Intentia oferuje w Polsce dwunastą już wersję systemu Movex - jej światowa premiera odbyła się jesienią 2001 r., a spolonizowana wersja ukazała się w pierwszej połowie br. Wersja 12. wniosła wiele nowych rozwiązań oraz zmian w technologii, które teraz są wprowadzane u klientów. Z tego właśnie powodu, według przedstawicieli Intentia Polska, kolejnej wersji systemu należy spodziewać się nie wcześniej niż pod koniec 2003 r.

Najistotniejszą nowością funkcjonalną systemu Movex jest, zapowiadany na czwarty kwartał br., nowy interfejs użytkownika - Movex Workplace. Początkowo miał to być wyłącznie "cienki klient" Java, jednak firma zdecydowała się połączyć go funkcjonalnie z oprogramowaniem portalowym i w ten sposób uczynić z niego docelowy, jedyny interfejs systemu Movex. Movex Workplace będzie komunikować się z systemem Movex poprzez oparty na J2EE i XML serwer aplikacji Movex Information Engine.

Od ponad pół roku Intentia Polska oferuje system NextGen, będący w istocie systemem Movex działającym w środowisku Java. Jedyne polskie wdrożenie tego systemu (Animex) zostało jednak wstrzymane i żadna ze stron nie udziela na ten temat informacji. Według przedstawicieli Intentia Polska, NextGen doczekał się na świecie łącznie ok. 30 wdrożeń.


TOP 200