Temat: Yandex

Yandex pod kontrolą Kremla
Yandex i inne firmy z Rosji będą wycofane z NASDAQ i NYSE