Temat: transformacja

2021 rokiem akwizycji i rozwoju Grupy Konsultant IT
Pandemia znacząco skróciła czas wdrażania cyfrowych projektów