Pandemia znacząco skróciła czas wdrażania cyfrowych projektów

Pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowne przyspieszenie tempa transformacji cyfrowej, a liderzy realizują takie projekty w czasie czterokrotnie krótszym niż wcześniej - wynika z raportu Global Interconnection Index (GXI Vol. 5), którego autorem jest firma Equinix.

Foto: Pavel Danilyuk/Pexels

W krajach regionu EMEA, w tym w Polsce, realizacja projektu cyfrowego zajmowała wcześniej przeciętnie dwa lata, o obecnie można go doprowadzić do końca w ciągu sześciu miesięcy. Twórcy raportu przewidują, że efektem zwiększenia tempa transformacji cyfrowej będzie szybki wzrost zapotrzebowania na przepustowość łączy komputerowych.

Autorzy raportu GXI Vol. 5 prognozują, że ogólna przepustowość komunikacji bezpośredniej, stanowiąca miarę prywatnej komunikacji między organizacjami związaną z transferem danych, osiągnie w roku 2024 ponad 21 485 terabitów na sekundę (Tb/s), czyli 85 zettabajtów rocznie.

Zobacz również:

  • Ważne trendy na 2024
  • Sztuczna inteligencja zmieni sektor finansów i ubezpieczeń
  • Japoński bank centralny testuje możliwość stosowania cyfrowej waluty

Odpowiada to skumulowanemu rocznemu wskaźnikowi wzrostu (CAGR) na poziomie 44% w okresie pięciu lat. W regionie EMEA, w tym w Polsce, wskaźnik ten do roku 2024 ma się kształtować na poziomie 46%, a przewidywana wielkość komunikacji — wynosząca 5327 Tb/s — odpowiada 25% ogólnej przepustowości łączy bezpośrednich w skali globalnej.

Kolejny ciekawy wniosek dotyczy przetwarzania danych na obrzeżach sieci komputerowych. Niemal 30% infrastruktury korporacyjnej wdrożonej w centrach niezależnych od operatora zostało przeniesione właśnie do tego środowiska. Dostawcy usług również rozbudowują infrastrukturę na brzegu sieci, przy czym tempo tej rozbudowy jest dwukrotnie szybsze niż w przypadku infrastruktury podstawowej. Takie działania pozwalają obsłużyć rosnące zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw.

Cyfrowi liderzy komunikują się obecnie z dziesięciokrotnie większą liczbą podmiotów, co daje im możliwość wykorzystania potencjału w transformacji cyfrowej i uzyskania usług wysokiej jakości oferowanych przez wielu dostawców usług i partnerów. Trend ten odnotowano w 12 branżach i w trzech regionach w przypadku tradycyjnych przedsiębiorstw, firm od początku działających w środowisku chmurowym i dostawców usług, a nawet operatorów środowisk hiperskalowalnych.

Jeśli chodzi o branże, to oczekiwany wskaźnik wykorzystania przepustowości połączeń bezpośrednich wynosi 50% w przypadku sektora usług finansowych. Na drugim miejscu zestawienia znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjne.

I na koniec jeszcze jedna ciekawa informacja. Warszawa została sklasyfikowana na czwartym miejscu w rankingu pięciu najważniejszych obszarów metropolitalnych w regionie EMEA w sektorze obsługi konsumentów.

Podsumowują raport, Claire Macland, wiceprezes Equinix ds. marketingu, powiedziała „Pandemia COVID-19 zmusiła wiele przedsiębiorstw do wprowadzenia innowacyjnych metod działania poprzez rozbudowę istniejących i wdrażanie nowych usług cyfrowych. Infrastruktura, z której korzystają te usługi, musi się zmieniać w równie szybkim tempie”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200