Temat: standardy

Nowe nazewnictwo standardów Wi-Fi
Standard Wi-Fi uzupełniony o mechanizmy synchronizacji czasu