Temat: SMS

Czy dwu-składnikowe uwierzytelnianie wykorzystujące SMS zniknie z rynku?
SMSEagle – urządzenie GSM do obsługi wiadomości SMS