Temat: SMS

Użytkownicy Androida otrzymują fałszywe SMS-y na temat Covid-19
Czy dwu-składnikowe uwierzytelnianie wykorzystujące SMS zniknie z rynku?