Temat: nośnik

Opracowano nowatorską technologię długoterminowego przechowywania danych
Odtwarzacze HD DVD opóźnione