Temat: awarie

Dzięki tej funkcji użytkownicy usługi Instagram dowiedzą się od razu o jej awarii
Firmy są dalej narażone na krytyczne awarie systemów IT