Temat: programowanie

Copilot w wersji biznesowej jest już ogólnodostępny
Z usług GitHub korzysta już ponad 100 mln użytkowników