Temat: programowanie

Bosque – to nazwa najnowszego języka programowania firmy Microsoft
Te języki programowania są używane najczęściej do projektowania środowisk IoT