Temat: data driven

Brexit: większość brytyjskich firm ma problem z zarządzaniem danymi
Data Driven Innovation - innowacje karmią się danymi