3 zasady efektywnej strategii "data-driven"

Każda organizacja chcąca budować nowe modele biznesowe bazujące na danych musi nauczyć się zdobywać i utrzymywać zaufanie klientów. Podstawowymi zasadami tej strategii są przejrzystość, wzajemność i wiarygodność - mówi Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Jarosław Szymczuk skomentował w ten sposób wyniki przeprowadzonego przez IBM badania C-Suite Study „Build Your Trust Advantage”. Celem badania było określenie sposobu, w jaki wiodące firmy osiągają rynkową przewagę poprzez realizację strategii biznesowych opartych o dane.

Raport – w zależności od skali zaawansowania strategii integracji biznesu i danych w połączeniu z wytwarzaniem wartości z danych – dzieli przedsiębiorstwa na cztery grupy: aspirujący, budowniczowie, odkrywcy i „niosący pochodnię” (ang. torchbearers).

Do ostatniego z wymienionych zbiorów zaliczają się firmy wiodące, którym ta integracja wychodzi najlepiej. Na 220 działających w Polsce firm, których przedstawiciele wzięli udział w badaniu IBM, 15 proc. zostało zaklasyfikowanych do tej grupy. Korzystnie wypadamy pod tym względem na tle reszty świata: globalny odsetek przedsiębiorstw, które zintegrowały strategię zarządzania danymi ze swoją strategią biznesową, wynosi 9 proc.

Zobacz również:

3 zasady efektywnej strategii "data-driven"

Integracja strategii biznesowych i strategii danych - analiza polskiego rynku w badaniu IBM C-Suite Study „Build Your Trust Advantage”.

Raport wskazuje, że przedsiębiorstwa z grupy „torchbearers” w zakresie wzrostu przychodów osiągają o 63 proc. lepsze wyniki niż inne firmy. Pod względem rentowności wiedzie im się jeszcze lepiej – deklarują zyskowność lepszą od konkurencji rynkowej o 84 proc. Zdobycie pozycji lidera rynku jest najczęściej osiągane wtedy, gdy organizacja buduje przewagę rynkową w oparciu o wysoki poziom zaufania do danych w trzech kluczowych obszarach: swoich klientów, własnych procesów biznesowych i pracowników oraz dzieląc się danymi w ramach swojego ekosystemu.

W raporcie IBM czytamy ponadto, że 83 proc. rodzimych „dzierżycieli pochodni” nie ma obaw przed korzystaniem z danych i jest przekonanych, że dane pomagają tworzyć przewagę rynkową i umacniają poziom zaufania klientów. Liderów charakteryzuje postawa głębokiego zrozumienia dla faktu, że budowanie zaufania w relacjach z klientami ma wymiar strategiczny.

Wiodące przedsiębiorstwa efektywniej opracowują nowe modele biznesowe i podejmują decyzję o wejściu na nowe rynki. 81 proc. takich biznesów wykorzystuje dane do tworzenia nowych strategii rynkowych (to o 98 proc. więcej niż pozostali uczestnicy rynku), a 72 proc. wykorzystuje je do podejmowania świadomych decyzji o wejściu na nowe rynki (o 100 proc. więcej niż rywale).

Co odróżnia firmy wiodące od aspirujących? Co czyni ich liderami? Weźmy pod uwagę dwa parametry: inwestycje w nowe technologie oraz możliwość korzystania, a więc i uzyskania wartości, zarówno z danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych (pierwsze to dane zawarte w bazach danych, gotowe do przetworzenia przez systemy przedsiębiorstwa, drugie są zawarte w plikach, często o dużych rozmiarach, trudniejsze w analizie).

Według badania IBM 74 proc. polskich firm wiodących planuje inwestycje w technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, podczas gdy w grupie aspirujących wskaźnik ten wynosi 40 proc. 62 proc. polskich torchbearerów zadeklarowało, że używa jednocześnie obu wymieonionych typów danych, podczas gdy w grupie firm aspirujących odsetek takich odpowiedzi był ponad dwukrotnie niższy (29 proc.).

Pewną rysą na korzystnym wizerunku polskich firm jest to, że nie monetyzują danych wystarczająco skutecznie – wskaźniki rentowności, w zestawieniu z danymi globalnymi, są niższe. „Przedsiębiorstwa deklarują, że rozpoczęły lub realizują strategię integrowania strategii biznesowej ze strategią danych, ale nie uzyskały jeszcze efektów” – ocenia dyrektor Szymczuk. Słowem, nawet jeżeli dość duża grupa organizacji zaangażowała się w ten kierunek transformacji, to nie uzyskała jeszcze rezultatu finansowego. I to dotyczy zarówno przychodów, jak i zyskowności. Można jedynie spekulować, czemu tak się dzieje – być może polskie firmy są bardziej optymistyczne w ocenie własnego zaangażowania.

3 zasady efektywnej strategii "data-driven"

Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny IBM Polska i Kraje bałtyckie, omawia wyniki badania IBM C-Suite Study „Build Your Trust Advantage”

Wsiąść do pociągu „data-driven”

Raport IBM pokazuje, że i warto, i trzeba to zrobić. Pytanie, od czego zacząć.

Dyrektor Szymczuk podkreśla, że kluczowy jest podział strategii działania na elementy: klient – przedsiębiorstwo – ekosystem. To pierwsza rzecz, którą kadra zarządzająca musi wziąć pod uwagę w analizie dalszych działań.

„Monetyzacja danych bez zaufania nie uda się. Dlatego z pewnością istotna jest też kwestia budowy zaufania między graczami w ramach rynku, czyli pomiędzy nami a klientem i ekosystemem” – zwraca uwagę szef IBM Polska. A to nie jest znowu takie oczywiste w dzisiejszych czasach.

To trochę tak, jakby zamówić taksówkę z firmy, która używa geolokalizacji. Chcąc szybko wskazać kierowcy miejsce, skąd ma nas zabrać, musimy pogodzić się z tym, że udostępnimy swoją pozycję GPS. A jeżeli chcemy szybko zapłacić, to udostępnimy także dane karty płatniczej. W zamian uzyskujemy szybką wygodną usługę. Następuje tu zatem pewna wzajemność.

Kierownictwo organizacji musi samo siebie utwierdzić w przekonaniu, że chce się rozwijać w stronę modelu data-driven i chce monetyzować dane. „A potem musi ustalić, że dysponuje odpowiednimi kompetencjami: umiejętnościami i wiedzą, jak przeprowadzić tego rodzaju transformację” – podkreśla Jarosław Szymczuk. Jeżeli nie dysponuje takimi umiejętnościami, należy je pozyskać z rynku.

Wreszcie, należy zdecydowanie zarezerwować sobie fundusze na transformację. „W realizacji nowej strategii warto zacząć od inwentaryzacji danych, którymi dysponujemy: co mamy, co chcielibyśmy pozyskać i jakie modele biznesowe możemy na tych danych zbudować” – zwraca uwagę Szymczuk. „Ale pamiętajmy równocześnie o tym, by działać etycznie – nie wykorzystujmy danych, do których nie mamy zgody właścicieli, w celach monetyzacyjnych. To może rozbić każdy model biznesowy, zdyskwalifikować biznes i wiarygodność organizacji” – dodaje.

O badaniu

Badanie C-Suite Study „Build Your Trust Advantage”, przeprowadzone przez IBM Institute for Business Value współpracy z Oxford Economics, zostało zorganizowane już po raz 20. Objęło 13,5 tys. firm będących liderami swoich branż z 98 krajów, w tym 220 z Polski. W analizie pytań otwartych wykorzystano możliwości sztucznej inteligencji IBM Project Debater, bazującej na systemie IBM Watson.

Pełen raport z badania jest dostępny na stronie IBM.


TOP 200