Test produktów do zarządzania klientami

Novell ZENworks

ZENworks 10.0 Configuration Management jest solidnym, dojrzałym rozwiązaniem zarządzania desktopami, zawierającym kilka użytecznych mechanizmów, takich jak inwentaryzacja zasobów, śledzenie licencji, zarządzanie konfiguracją, wdrażanie aplikacji i zdalne sterowanie. Jednak na tej liście brakuje zarządzania maszynami wirtualnymi i portami USB.

Proces inwentaryzacji zbiera mnóstwo szczegółów o klientach Windows, Mac OS X i Linux, a także dane z serwerów NetWare, AIX i Solaris. ZENworks rozpoznał i zinwentaryzował także używane w czasie testów handheldy. Firma zapewnia, że inwentaryzacja obejmuje również HP-UX, ale tej opcji nie testowano. Procesy rozpoznawania i zbierania danych inwentaryzacyjnych wykonywane były dokładnie, ale powoli. W zakresie innych zadań zarządzania desktopem ZENworks obsługuje klienty Windows i Linux.

Wdrażanie pakietów oprogramowania aplikacyjnego, wykonywane za pośrednictwem agentów ZENworks zainstalowanych na maszynach klienckich, działa bezproblemowo. Na uwagę zasługuje możliwość wdrażania nie tylko aplikacji, lecz także innych komponentów programowych, od których aplikacja może być zależna (tzw. Application Chaining). Na przykład: dla aplikacji potrzebujących szczególnych wersji Internet Explorer, ZENworks dystrybuuje poprawną wersję przeglądarki jako element wdrażania danej aplikacji. W przypadku innych testowanych produktów, konieczne było włączenie innych komponentów programowych do obrazu aplikacji, która była wdrażana. ZENworks można było nawet wykorzystać do konwersji aplikacji na format MSI - w celu łatwiejszego rozprowadzania. Podobnie eleganckie jest zarządzanie łatkami, które zapewniło każdemu klientowi w sieci testowej zastosowanie odpowiednich łatek bezpieczeństwa. ZENworks dokładnie śledzi licencje programowe, jak również monitoruje wykorzystywanie oprogramowania, ale w tym zakresie nie oferuje nic więcej, niż jego konkurenci.

Firma udostępnia oddzielny produkt zabezpieczeń - ZENworks Endpoint Security Management, który narzędzie zarządzania desktopem może wdrożyć i monitorować. Aczkolwiek ZENworks nie integruje się z narzędziami antymalware innych dostawców.

Mechanizm zdalnego sterowania ZENworks jest przyjazny w użyciu. Pozwala na ukrycie operacji na zdalnej maszynie z maszyny użytkownika i zapewnia specjalny, zdalny tryb diagnostyczny, w którym można sprawdzać system informacyjny maszyny, uruchamiać programy diagnostyczne i edytować rejestry maszyny. Ponadto dla wdrażania aplikacji "po godzinach", mechanizm zdalnego sterowania zawiera także "zdalne budzenie" i zintegrowane wake-on-LAN, które podczas testów stosowano do wykonania instalacji aplikacji w trybie pozbawionym nadzoru.

Na zlecenie testujących ZENworks zainstalował swoje Preboot Execution Enviroment (PXE) na klientach w testowanej sieci. Za pomocą PXE ustawiono skrypty, które automatycznie zachowały (dla ewentualnego odtworzenia) plikowe obrazy każdego dysku na tych maszynach. Następnie upewniano się, że można przywrócić desktop do stanu roboczego, uznanego za pożądany. Proces zapewnił poprawną prace i ochronił przed wieloma (symulowanymi) błędami użytkowników.

Interfejsem użytkownika jest konsola zarządzania Control Center. Nie jest ona zbyt intuicyjna w użytkowaniu, ale po jej rozpoznaniu można śmiało powiedzieć, że jest dobrze zorganizowana. W czasie testów używano także przeglądarkowego interfejsu ZENworks, który oferuje wiele funkcji Control Center w oknie przeglądarki.

Centralna konsola ZENworks pracuje na Windows Server lub Linuksie. Novell połączył z ZENworks perfekcyjnie dobraną relacyjną bazę danych Sybase SQL Anywhere, a testy potwierdziły również możliwość przechowywania danych ZENworks w bazach danych Sybase Adaptive Server i Microsoft SQL Server.

ZENworks 10.0 Configuration Management
Producent: Novell (http://www.novell.com)

Cena: 225 USD za użytkownika w wersji "enterprise"

Zalety: Silne mechanizmy wdrażania systemów operacyjnych i aplikacji; wyjątkowo zdalne sterowanie

Wady: Mało intuicyjny interfejs użytkownika; brak wsparcia dla innych produktów bezpieczeństwa


TOP 200