Test produktów do zarządzania klientami

Obecnie podstawowym narzędziem niemal każdego pracownika przedsiębiorstwa stał się desktop, laptop albo handheld. Aby tę całą masę rozproszonych komputerów utrzymać na odpowiednim poziomie operacyjnym, konieczne jest zastosowanie tych samych standardów zarządzania, jak w przypadku serwerów i komponentów sieciowych.

Obecnie podstawowym narzędziem niemal każdego pracownika przedsiębiorstwa stał się desktop, laptop albo handheld. Aby tę całą masę rozproszonych komputerów utrzymać na odpowiednim poziomie operacyjnym, konieczne jest zastosowanie tych samych standardów zarządzania, jak w przypadku serwerów i komponentów sieciowych.

Dobre rozwiązanie zarządzania to zestaw narzędzi automatyzujących administrowanie różnorodnymi klientami. Od lat standardowymi komponentami takiego zestawu są mechanizmy kontroli wersji systemu operacyjnego i aplikacji, dystrybucji obrazów systemów operacyjnych, odtwarzania i konfigurowania systemów operacyjnych, zdalnego instalowania aplikacji i zarządzania łatkami. Wspomagają one administratorów w automatyzacji tych czasochłonnych i podatnych na popełnianie błędów zadań. Z kolei automatyczna inwentaryzacja zasobów oraz narzędzia zarządzania i pomiaru licencji mogą zapewnić optymalizację wydatków na sprzęt i oprogramowanie. Zdalna kontrola dostępu do maszyn klienckich, w celach naprawczych lub szkoleniowych, może znacząco oszczędzić czas potrzebny na wsparcie i koszty przemieszczania urządzeń lub pracowników IT. Także składowanie i odtwarzanie plików desktopa może zaoszczędzić czas użytkowników i administratorów.

Test produktów do zarządzania klientami

LANDesk Management Gateway - użyteczne urządzenie, które szyfruje i ekspediuje ruch zarządzania z podsieci do podsieci w taki sposób, aby nie było potrzeby rekonfigurowania zapory ogniowej do przepuszczania tego ruchu.

Nowsze możliwości, oferowane przez oprogramowanie zarządzania klientem, obejmują m.in. połączenia z silnikami antymalware i analizy podatności na ataki, zdolność zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz wykrywanie użytkowania portów USB, w celu powiadamiania administratorów o użytkownikach podłączających pamięci USB do komputera w biurze, a także funkcjonalność NAC (Network Access Control) i pewne funkcje Host IDS.

Przedstawiamy wyniki testów następujących narzędzi zarządzania klientem: dwóch komplementarnych urządzeń firmy Kace - Kbox 1200 i Kbox 2100, LANDesk Management Suite 8.8, Novell z ZENworks 10.0, Symantec Total Management Suite 6.5 i Security Expressions 4.0, dostarczony wraz z kopią narzędzia antymalware Endpoint Protection 11.0, oraz Desktop Authority 7.7, pobrany do testów z witryny ScriptLogic.

Podczas testów punktowano tradycyjne funkcje zarządzania desktopem: śledzenie licencji, inwentaryzację zasobów i systemu operacyjnego, dystrybucję aplikacji i łatek programowych. Oceniano także łatwość administrowania, proces instalacji oraz dokumentację. Oddzielono mechanizmy ochronne (obejmujące narzędzia antymalware, ocenę podatności, hostowe IDS i możliwości kontroli dostępu do sieci) od definitywnie innych kategorii mechanizmów (obejmujących zarządzanie maszynami wirtualnymi, możliwość zdalnego sterowania, administrowanie urządzeniami mobilnymi, zarządzanie urządzeniami USB oraz składowanie i odtwarzanie) z powodu specjalistycznej natury tych pierwszych.

Najwyższą ocenę otrzymał LANDesk Management Suite za wyczerpujące funkcje desktopowe i zakres wspieranych platform klienckich. Jednak każdy z testowanych produktów zapewnia funkcjonalność i zakres obsługiwanych platform nieodbiegające zbytnio od zwycięzcy.

Test produktów do zarządzania klientami

Ocena rozwiązań do zarządzania klientami

Jeżeli komuś odpowiada proste do zainstalowania urządzenie, a klienty w sieci są przede wszystkim oparte na Windows i podstawowym celem jest zarządzanie zasobami oraz śledzenie licencji, to pod uwagę może być brane rozwiązanie Kace. Gdy poszukuje się zarządzania desktopem, które dobrze integruje się z narzędziem antymalware Symantec Endpoint Protection, dobrym wyborem będzie Total Management Suite. Zdalne sterowanie, wdrażanie aplikacji i mechanizmy inwentaryzacji zasobów Novell ZenWorks zyskają uznanie wymagających zarządców desktopów. Scriptlogic Desktop Authority wyróżnia się funkcjonalnością konfigurowania i wdrażania aplikacji.

Każdy produkt oceniany był w następujących kategoriach:

 • Audyt zasobów i zarządzanie inwentaryzacją.
 • Wdrażanie systemów operacyjnych i konfiguracji.
 • Możliwości zarządzania maszynami wirtualnymi.
 • Monitorowanie licencji oprogramowania.
 • Dystrybucja oprogramowania i zarządzanie łatkami.
 • Możliwości zdalnego sterowania.
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
 • Możliwości sterowania dostępem do sieci (NAC).
 • Analiza zagrożeń ze strony słabych punktów desktopa.
 • Hostowy system wykrywania wtargnięć.
 • Wykrywanie i usuwanie wirusów lub zarządzanie rozwiązaniami antywirusowymi dostawców niezależnych.
 • Wykrywanie, usuwanie i blokowanie spyware lub zarządzanie rozwiązaniami antyspyware dostawców niezależnych.
 • Zarządzanie urządzeniami USB.
 • Mechanizmy składowania i odtwarzania.

TOP 200