Test produktów do zarządzania klientami

Urządzenia Kace KBox

Łatwe w ustawianiu urządzenia Kace KBox wzajemnie się uzupełniają. KBox 1200 obsługuje wdrażanie oprogramowania, zarządzanie łatkami, administrowanie zasobami, śledzenie licencji i skanowanie podatności. Zawiera także mechanizm helpdesk. KBox 2100 rozprowadza na desktopy pełne obrazy systemów operacyjnych.

Oba modele urządzeń wykorzystują interfejs przeglądarki do wykonywania bieżących zadań administracyjnych. Aczkolwiek, podczas instalacji, w celu przydziału lokalnego adresu IP, konieczne jest tymczasowe podłączenie do urządzenia klawiatury i monitora. Interfejs przeglądarkowy pozwala na delegowanie różnych funkcji administracyjnych do różnych osób, zgodnie z ustawionymi rolami. Grupowanie zarządzanych klientów (określane przez dostawcę jako "labeling") jest dostatecznie elastyczne i pozwala na umieszczenie klienta w różnych grupach.

Dosyłanie agentów do klientów Windows jest proste i sprowadzało się do wprowadzenia zakresu adresów IP do KBox 1200. Agenty dla klientów innych niż Windows instalowano ręcznie. Funkcje zarządzania desktopem pracują dobrze z różnymi platformami klienckimi: Windows, Mac OS X, Solaris, Linux.

Inwentaryzacja w wykonaniu KBox 1200 była stosunkowo szybka i dokładna - kilka godzin na zidentyfikowanie każdej maszyny i zarejestrowanie wszystkich elementów każdego PC. Na uwagę zasługuje sposób zarządzania zasobami i mechanizm śledzenia licencji, który pozwala na powiązanie zasobów z licencjami dla poszczególnych grup w organizacji (wydziały lub oddziały). Przy ustawieniu licencji "na użytkownika" (przeciwstawnej opcji "na stanowisko"), można było używać mechanizmów pomiaru użytkowania oprogramowania, zabezpieczających przed przekroczeniem użytkowania specyfikowanej liczby licencji. Model 1200 bezbłędnie rozprowadził, a później uaktualnił, pewną liczbę aplikacji w sieci, a jego funkcja zarządzania łatkami pozwala na utrzymywanie aktualnego stanu łatek klientów Windows i Mac. Moduł skanowania podatności, który oparty jest na Open Vulnerability and Assessement Language, jest ściśle zintegrowany z mechanizmem zarządzania łatkami.

Mechanizm helpdesk zawarty w modelu 1200 jest szczątkowy, ale adekwatny do potrzeb.

KBox 2100 sprawnie wykonywał wyposażanie klientów sieci testowej w system operacyjny, jednak możliwości urządzenia są ograniczone do zarządzania współbieżną transmisją jedynie 15 do 20 obrazów, co przy wdrożeniach dużej skali znacznie spowalnia ten proces. Interfejs użytkownika zawiera wskazówki pomagające użytkownikowi zapewnić, aby właściwy obraz trafił do właściwej maszyny, a urządzenie przechowuje tzw. K-images, reprezentujące kompletne, gotowe do wdrożenia, plikowe obrazy systemów operacyjnych. KBox Deployment Console, element Web GUI modelu 2100, udostępnia narzędzia edycji, które mogą być stosowane do "wyposażenia" każdego obrazu systemu operacyjnego w dokładnie te pliki, których potrzebuje. Podczas testów KBox 2100 użyto do pomyślnego posadowienia na klientach kilku obrazów systemów operacyjnych Windows i Linux. Model 2100 nie obsługuje wdrożeń innych systemów operacyjnych.

Urządzeniom KBox brakuje narzędzi integracyjnych malware, zarządzania maszynami wirtualnymi, zdalnego sterowania, zarządzania portami USB i mechanizmów składowania/odzyskiwania.

KBox 1200, KBox 2100
Producent: Kace Networks (http://www.kace.com)

Cena: KBox 1200 - od 9900 USD za 100 węzłów; KBox 2100 - od 4900 za 100 węzłów

Zalety: Łatwość ustawiania; dobre zarządzanie zasobami i śledzenie licencji

Wady: Mało intuicyjny interfejs użytkownika; model 2100 może obsługiwać jedynie od 15 do 20 współbieżnych obrazów systemów operacyjnych


TOP 200