Test produktów do zarządzania klientami

LANDesk Management Suite

LANDesk zapewnia w praktyce wszystko, co jest niezbędne w produktach zarządzania klientem, a nawet więcej. Ponadto obsługuje wyjątkowo szeroki wachlarz platform.

Inwentaryzacja zasobów działa szybko, dokładnie i dyskretnie. Poza wynajdywaniem standardowych desktopów, wykrywa także maszyny wirtualne (VMware) w sieci, chociaż z drugiej strony nie oferuje żadnego wsparcia dla wirtualnych klientów lub serwerów. Mechanizm zdalnego sterowania pozwala na transparentny dostęp do dowolnej maszyny desktopowej w organizacji. Podczas testów LANDesk Management Suite pomyślnie dostarczył skonfigurowane pakiety oprogramowania aplikacyjnego (instalacja lub łatki uzupełniające) do maszyn klienckich Windows, Linux i Macintosh. Uaktualnianie systemu operacyjnego, instalację service pack i wdrażanie łatek bezpieczeństwa ułatwia kreator, prowadzący użytkownika przez poszczególne etapy procesów. Wycofywanie zainstalowanych service packs i łatek bezpieczeństwa jest również łatwe. Produkt poprawnie monitoruje licencje programowe.

W zakresie środków bezpieczeństwa, zestaw zapewnia monitorowanie, uaktualnianie i konfigurowanie własnych komponentów antymalware, ale nie zapewnia obsługi (w zakresie monitorowania i konfigurowania) tego typu narzędzi pochodzących od innych dostawców. Narzędzie antymalware poradziło sobie z 90% próbek "mikrobów" używanych w testach, ale trzeba pamiętać, że większość przedsiębiorstw ma zazwyczaj odrębne narzędzia antymalware. Punktacja, jaką za bezpieczeństwo otrzymał LANDesk, odzwierciedla pogląd testujących, iż produkt powinien współpracować również z innymi narzędziami.

LANDesk Management Suite zawiera także mechanizm o nazwie DHCP Network Access Control (NAC), który integruje się ściśle z implementacją NAC w urządzeniach Cisco, używanych w sieci testowej. Program poprawnie zidentyfikował i poddał kwarantannie desktopy z nieaktualnymi łatkami systemu operacyjnego. Z kolei LANDesk Host Intrusion Prevention System wykonuje w dostatecznym zakresie zadania alarmowania o zagrożeniach zewnętrznych.

Program efektywnie i dokładnie rozpoznawał sieć testową oraz rozprowadzał moduły agentów na klientach Windows NT/XP/2000/2003/Vista, za pomocą łatwej w użytkowaniu, wykorzystującej technikę kreatorów, konsoli operacji rozprowadzania oprogramowania. Dla Windows 95/98 używano pozycji skryptów logowania, natomiast dla pozostałych klientów (Mac OS X i Linux) kierowano lokalnego administratora sieci do każdego klienta w celu uruchomienia narzędzia instalowania agenta. Specjalny "strażnik" agenta restartuje go, kiedy użytkownik podejmuje próbę zamknięcia procesu agenta na maszynie klienckiej.

Zestaw LANDesk składa się z jednego lub więcej serwerów Core, konsoli (interfejs użytkownika), serwera webowego (dla funkcji administracyjnych udostępnianych przez przeglądarkę), bazy danych Core i bazy danych Core Rollup. Centralną domenę stanowi serwer Core. Na tym serwerze posadowione są wszystkie kluczowe pliki i usługi zestawu. Baza danych Core przechowuje detale o zarządzanych desktopach, natomiast Core Rollup kumuluje dane z wielu baz Core. Baza danych Core Rollup, która jest optymalizowana pod kwerendy, jest źródłem danych dla raportów wywoływanych z interfejsu przeglądarkowego. Małe organizacje mogą uruchamiać wszystkie te komponenty na pojedynczym serwerze, ale duże przedsiębiorstwa powinny rozważyć ich uruchomienie na dedykowanych maszynach, zwłaszcza serwera Core i bazy danych.

Interfejs użytkownika jest intuicyjny i łatwy w nawigacji. Do zadań, takich jak wdrażanie systemów operacyjnych i uaktualnień aplikacji, które mogą być złożone i podatne na popełnienie błędów, LANDesk dostarcza zestaw kreatorów, znacznie ułatwiający administrowanie maszynami klienckimi osobom mniej doświadczonym. Wyczerpujący i dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika Web GUI pozwala na wykonywanie akcji LANDesk z dowolnego miejsca sieci.

Testowano także LANDesk Management Gateway - użyteczne urządzenie, które szyfruje i ekspediuje ruch zarządzania z podsieci do podsieci w taki sposób, aby nie było potrzeby rekonfigurowania zapory ogniowej do przepuszczania tego ruchu.

Zestaw pracuje na platformach Windows Server 2000/2003. Do przechowywania danych dla mniej niż 100 klientów można używać Microsoft Data Engine (MSDE), ale dla większych organizacji konieczne są dodatkowe licencje dla jednej z relacyjnych baz danych, z którymi produkt może współpracować: SQL Server lub Oracle.

Produkt wyróżnia obsługa różnorodnych platform klienckich, w tym również urządzeń naręcznych, na których pracują Java, Palm lub Windows Mobile (handheldy są rozpoznawane jako zasoby z podaniem modelu i informacji konfiguracyjnych; możliwe jest też kopiowanie plików do lub z jednostek Pocket PC); różne urządzenia zagnieżdżane (m.in. Wyse, HP lub Telogic) oraz desktopy i laptopy na platformach Windows, Mac OS, HP-UX, IBM AIX, Mandriva, Novell NetWare, Linux i Solaris.

LANDesk Management Suite 8.8
Producent: LANDesk Software (http://www.landesk.com)

Cena: 89 USD za użytkownika

Zalety: Obsługa różnorodnych klientów; intuicyjny interfejs użytkownika

Wady: Klient ma problem współdziałania z dwoma routerami


TOP 200