Test produktów do zarządzania klientami

Symantec Total Management Suite

Zestaw ten może być wygodną opcją dla użytkowników rozwiązań bezpieczeństwa desktopa firmy Symantec, ponieważ integruje technologię zarządzanie klientem, uzyskaną w wyniku przejęcia firmy Altiris, z narzędziami antymalware i skanowania słabych punktów Symantec.

Poza połączeniem z antymalware, Total Management Suite wnosi także silne mechanizmy inwentaryzacji zasobów oraz dystrybucji oprogramowania, znane z linii produktowej Altiris. Jednak rozwiązaniu Symantec brakuje funkcjonalności kontroli dostępu do sieci, składowania/odtwarzania, wykrywania wtargnięć i zarządzania portami USB. (Symantec oferuje oddzielne produkty, które jednak nie zostały włączone do testów.)

Sercem produktu jest Notification Server, używający do zarządzania desktopem wtyczek programowych Solutions - Deployment Solution, Software Virtualization Solution, Carbon Copy Solution, Inventory Solution i Path Management Solution. W roli repozytorium danych o desktopach Symantec rekomenduje wykorzystanie SQL Server, który wymaga oddzielnych licencji. Notification Server funkcjonuje na platformie Windows Server, a klient musi pracować na platformie Windows. Aczkolwiek Deployment Solution może rozprowadzać obrazy systemów operacyjnych zarówno Windows, jak i Linux. Handheld Management Suite dokładnie rozpoznaje i śledzi urządzenia podręczne i PDA.

Proces rozpoznawania, realizowany przez ten zestaw, jest szybki i dokładny. Można w nim opierać się na zakresie adresów IP, nazwach domen lub nazwach komputerów, które były specyfikowane przez testujących przy lokalizacji maszyn klienckich. Instalacja modułu agenta strony klienckiej ("agent rollout"), za pośrednictwem funkcji "push" na konsoli centralnej, jest procesem prostym: konieczne jest tylko wybranie funkcji zarządzania, które chce się włączyć - zdalne sterowanie, śledzenie użytkowania aplikacji, zarządzanie łatkami, inwentaryzacja zasobów lub wdrażanie aplikacji - i następnie wybranie klientów (używając listy rozpoznanych desktopów), które mają odebrać moduł agenta. Funkcje zarządzania mogą być dodane do agenta również w czasie późniejszym.

Inwentaryzacja zasobów jest dokładna i aktualna. Podobać się może również ustawianie powiązań bazy danych Total Management Suite w kontekście szczegółów inwentaryzacji. Takie powiązania pozwalają na eksplorowanie bazy danych np. w celu wyszukania, które desktopy używają mikroukładów AMD. Dokładne są też śledzenie licencji i pomiar użytkowania oprogramowania.

Wdrażanie aplikacji i zarządzanie łatkami są mocną stroną rozwiązania. Do tworzenia dystrybucyjnych obrazów aplikacji używano komponentu Notification Server o nazwie Wise Package Studio oraz Deployment Solution - do szybkiej transmisji aplikacji w kierunku wybranych klientów. Zestaw Altiris wykrywa także i zarządza maszynami wirtualnymi VMware.

Narzędzie oceny podatności Altiris - Security Expressions - wykonuje sprawdzanie desktopów pod kątem potencjalnych problemów bezpieczeństwa. Total Management Suite rozpoznał i zintegrował się z narzędziem antymalware Symantec Endpoint Protection pracującym na desktopach. Nie integruje się natomiast z narzędziami antymalware innych dostawców.

Do wdrażania aplikacji w wirtualizowanym środowisku klienckim używano Software Virtualization Solution. Takie środowisko zapewnia możliwość włączania i wyłączania specyficznych aplikacji, czyniąc je widocznymi lub niewidocznymi dla użytkowników, a "wirtualne wykonywanie", tworzone przez Software Virtualization Solution, separuje aplikacje od konfliktów z bazą konfiguracyjną klientów Windows. Komponent PC Transplant Pro pozwala na migrację plików i konfiguracji z jednej maszyny na inną.

Zdalne sterowanie - wykonywane za pośrednictwem słynnego narzędzia Carbon Copy, które Symantec nabył od Intela - było zadaniem prostym i bez niespodzianek.

Total Management Suite 8.8
Producent: Symantec (http://www.symantec.com)

Cena: 203 USD za węzeł

Zalety: Eleganckie rozpoznawanie sieci i wdrażanie aplikacji; ścisłe powiązanie z aplikacjami bezpieczeństwa klienta Symantec

Wady: Model architektury"bezagentowej" może nie odpowiadać niektórym organizacjom


TOP 200