Systemy billingowe w telekomunikacji

Billing dla przedsiębiorstw

Systemy billingowe w telekomunikacji

Rys. 9. Architektura sieci do realizacji VoIP z uwzględnieniem izb rozliczeniowych

Przedstawiając zagadnienia związane z kontrolą i rozliczaniem kosztów usług telekomunikacyjnych, warto również wspomnieć o systemach dla przedsiębiorstw. W wielu przypadkach spore korzyści dla nich płyną z zastąpienia wielu systemów instalowanych przy centralach telefonicznych w lokalnych siedzibach przedsiębiorstwa jednym, zintegrowanym rozwiązaniem centralnym.

Przykładem takiego rozwiązania jest Centralny System Taryfikacyjny firmy Contec. Jest on przeznaczony dla firm korzystających z wielu central telefonicznych, najczęściej połączonych sieciowo. Firmy takie generują duży ruch telefoniczny i korzystają z usług różnych operatorów.

Podstawowe funkcje Centralnego Systemu Taryfikacyjnego to:

  • integracja danych o połączeniach: central telefonicznych użytkownika, danych z billingów operatorów GSM, danych z ruterów telefonii IP itp.;

  • obliczanie kosztów połączeń wg taryf właściwych operatorów;

  • przypisanie kosztów połączeń zgodnie z miejscem ich powstawania;

  • współpraca z innymi aplikacjami biznesowymi;

  • dostarczanie informacji dla analiz wykorzystania budżetów przeznaczonych na telekomunikację;

  • automatyzacja czynności, takich jak zbieranie danych z lokalizacji i ich przetwarzanie;

  • wykorzystanie firmowej sieci komputerowej WAN do zbierania danych i przesyłania raportów.
Z punktu widzenia statystycznego przedsiębiorstwa centralizacja mechanizmów związanych z billingiem w bezpośredni sposób przekłada się na optymalizację kosztów (obieg dokumentów, przygotowywanie raportów, pozyskanie danych). Z tego właśnie powodu rozwiązania systemów centralizujących, adresowanych do tego segmentu rynku, cieszą się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem. Rozwiązania innych dostawców to: centralny system billingowy Intelix Billing System, system taryfikacji TABS.IT firmy MTS oraz wiele innych.

Podsumowanie

Systemy billingowe są niezwykle istotnym elementem współczesnych systemów telekomunikacyjnych. Ich działanie nie sprowadza się już tylko i wyłącznie do realizacji rozliczeń abonentów i rejestracji wolumenu ruchu. W połączeniu z systemami CRM systemy billingowe stają się dziś poważnym narzędziem rywalizacji o klienta. Status ten potwierdzają poczynione przez operatorów w ostatnim czasie inwestycje [np. system CRM w Telekomunikacji Polskiej, wdrożenie systemu zintegrowanego CRM (CORE) w Netii, czy też implementacja systemu billingowego Tytan w Telefonii Dialog] oraz ich wartość.

Warto jednak zaznaczyć, iż dotychczasowa ewolucja systemów billingowych obejmowała przede wszystkim kwestię funkcjonalności warstwy usługowej (płaszczyzna analiz) i w gruncie rzeczy koncepcja realizacji billingu wciąż pozostaje ta sama. Nowym wyzwaniem dla systemów billingowych są sieci oparte na protokole IP. Być może przyjęcie nowych modeli dla rozliczeń oraz standaryzacja spowodują istotne zmiany w dotychczasowej organizacji rynku międzyoperatorskiego. Jednak konieczność wdrażania usług konwergentnych prędzej czy później wymusi na operatorach wypracowanie odpowiednich standardów i mechanizmów dla taryfikacji tych usług (np. opłata za dostarczanie treści, za liczbę przesłanych danych, taryfikacja uwzględniająca profil jakości obsługi itp.). Ma to szczególne znaczenie w dobie różnorodnych rozwiązań technologicznych oferowanych przez jednego operatora (np. operatorzy komórkowi z infrastrukturą GSM/UMTS/WLAN).

Idealnym rozwiązaniem przyszłości jest więc zintegrowany system billingowy zunifikowany do obsługi różnych sieci dostępowych oraz usług konwergentnych. Ale czy na taki system będzie realne zapotrzebowanie, nie jest pewne i tak naprawdę zdecydują przede wszystkim czynniki ekonomiczne. A z punktu widzenia abonentów? Cóż, możliwość przeglądania rachunków online oraz inne nowinki techniczne nie zwolnią ich z konieczności płacenia - w tej materii z pewnością niewiele się już zmieni. Pozostaje jednak czekać, aż ceny usług wreszcie zmaleją.


TOP 200