Systemy billingowe w telekomunikacji

System Tytan z ComArchu

Jak widać, zakres zadań stawianych współczesnym systemom billingowym jest bardzo duży. W systemach o tak wielkiej skali złożoności poprawa wydajności choćby jednego z komponentów ma bardzo duży wpływ na działanie całości. Dlatego też konkurujący na rynku systemów billingowych dostawcy starają się dobrać najodpowiedniejszy model architektury tworzonego systemu. Również funkcjonalność jest polem dużej rywalizacji. Obecnie na świecie jest kilkanaście dominujących platform systemów billingowych, które znalazły największe uznanie wśród operatorów. W odniesieniu do rynku polskiego przykładem takiej platformy jest system Tytan oferowany przez firmę ComArch.

Systemy billingowe w telekomunikacji

Rys. 4. Architektura funkcjonalna systemu Tytan

Tytan jest typowym systemem OSS, w którym zastosowano dekompozycję na moduły (podział zadań pomiędzy poszczególne moduły). Architekturę funkcjonalną systemu pokazano na rys. 4.

Z technicznego punktu widzenia Tytan jest oparty na systemie Unix oraz bazie danych Oracle. Do budowy systemu wykorzystano narzędzia 4GL oraz język C. W obrębie poszczególnych komponentów systemu wyróżniono 5 warstw, w ramach których realizowane są poszczególne zadania:

  • warstwa sieciowa (network layer)

  • warstwa systemu operacyjnego (operating system layer)

  • warstwa Oracle Parallel Server

  • warstwa modułów funkcjonalnych

  • warstwa interfejsu graficznego (GUI layer).
Systemy billingowe w telekomunikacji

Rys. 5. Przepływ informacji pomiędzy warstwami modułów Tytan

Na rys. 5 przedstawiono przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi warstwami. Przyjęta koncepcja budowy oprogramowania jest szczególnie istotna z utrzymaniowego punktu widzenia - podział zadań na niezależne warstwy ułatwia utrzymanie i rozwijanie oprogramowania. Na rysunku wyróżniono także Mediation Device (moduł odpowiedzialny za unifikację i weryfikację napływających danych billingowych) oraz DPS (Data Processing Server) - moduł z ostatniej wersji platformy. Krakowski ComArch w najnowszej, szóstej już wersji swojego systemu billingowego wydzielił proces taryfikacji poza bazę danych Oracle. Stworzyliśmy osobny moduł DPS, odpowiedzialny za bardzo szybką obsługę procesów masowych, czyli liczenie należności, wystawianie faktur itp. - mówi Leszek Czarnota, International Sales Manager w ComArch-u. - Odciążona została w ten sposób baza danych - procesy naliczeniowe są efektywnie wykonywane niejako na zewnątrz.

Dla użytkownika końcowego (odbiorcy usług) szczególnie interesujący jest moduł odpowiedzialny za realizację usług online. W systemie Tytan jest to Tytan Webcare.

Tytan Webcare umożliwia przeglądanie przez Internet danych dotyczących usług, administrację kontem klienta (np. zmiana hasła, e-maila) oraz uiszczanie opłat za rachunki telefoniczne przez Internet. Jest zbudowany z czterech modułów - modułu konfiguracji konta (gdzie można aktualizować dane adresowe, zmieniać w porozumieniu z operatorem zakres usług), modułu analizy informacji billingowych (zawierającego rekordy billingowe - raporty tekstowe i graficzne), modułu płatności oraz modułu obsługi i komunikacji z klientem. Dane udostępnione użytkownikom systemu są przechowywane w osobnej bazie, której uaktualnień dokonuje się okresowo, czerpiąc dane z systemu billingowego. Dane prezentowane w systemie online umożliwiają m.in. przeglądanie billingu klienta i to zarówno tego już zafakturowanego za określony okres (np. kilku miesięcy), jak i bieżącego, nagromadzonego od momentu wystawienia ostatniej faktury.

Klient może przeglądać szczegółowe informacje dotyczące własnych dokumentów finansowych; rozmów, które rozlicza dany dokument; dokumentów nieopłaconych itp. - mówi Leszek Czarnota. - Wszystkie takie dane są prezentowane hierarchicznie (grupowane np. według numerów telefonu), w czytelnej postaci, z możliwością analizy drill down. Użytkownik może kontaktować się z administratorem systemu, z jednej strony przeglądając otrzymywane informacje i powiadomienia, z drugiej, zgłaszając uwagi i składając zlecenia. W systemie Webcare istnieje możliwość wybrania wersji językowej podczas logowania się użytkownika (język polski bądź angielski). System umożliwia ponadto administrowanie kontem webowym, poprzez zmianę hasła dostępowego, e-maila itp. Można w nim sprawdzić opłaty za połączenie przez podanie poszczególnych parametrów (numer odbierającego rozmowę, data realizacji, czas trwania).

Systemy billingowe w telekomunikacji

Rys. 6. Kompletna platforma Tytan

Na rys. 6 przedstawiono pełną platformę Tytan (przy założeniu zastosowania wszystkich modułów).

System Tytan znalazł zastosowanie m.in. w Telefonii Dialog. 15 kwietnia br. Telefonia Dialog SA podpisała umowę z firmą ComArch SA na wdrożenie najnowszej wersji systemu billingowego ComArch TYTAN. Umowa dotyczyła unowocześnienia całego systemu billingowego używanego w Dialogu - zmiany systemów Tytan BS (Billing System) oraz Tytan CC (Customer Care) z wersji 5.2 na 6.2. Rozwiązanie ComArch zapewnia Telefonii Dialog kompleksową usługę - od migracji danych, do nowych systemów, po konfigurację nowych procesów obsługi klienta. Cały proces odbędzie się bez zakłóceń pracy dotychczasowego systemu i nie będzie odczuwalny dla abonentów - mówi Karol Wołkowiński, wiceprezes zarządu ds. systemów informatycznych i logistyki w Dialogu. - W przyszłości pozwoli natomiast na dostosowywanie naszej bardzo rozbudowanej oferty do indywidualnych potrzeb abonentów.


TOP 200