Polska szerokopasmowa - gonimy Europę

Potrzebę dostępu do coraz szybszych łączy internetowych zgłaszają zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni. W proces rozbudowy polskiej infrastruktury szerokopasmowej zaangażowany jest Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz gminy, chcące wykorzystać fundusze unijne. Zauważalna jest także zmiana podejścia do kwestii dostępu do globalnej sieci - większą rolę odgrywają technologie mobilne i bezprzewodowe, które, zdaniem specjalistów, przybliżą nasz kraj do standardów obowiązujących w krajach Europy Zachodniej. Bierzemy stoper i mierzymy tempo, w jakim próbujemy dogonić stale uciekającą nam Europę.

Bez sieci nie ma kołaczy

Parafraza znanego powiedzenia w pełni oddaje stanowisko polskich odbiorców instytucjonalnych, którzy traktują posiadanie szerokopasmowego dostęp do internetu, jako jeden z warunków powodzenia swoich działań biznesowych. Według ubiegłorocznych badań PBS DGA (Pracownia Badań Społecznych), przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), aż 92,9% komputerów firmowych jest podłączonych do globalnej sieci. Zdecydowana większość firm (84%) deklaruje, że wszystkie działające u nich komputery mają dostęp do internetu. Wciąż najpopularniejszym rodzajem uzyskiwania połączenia z siecią jest korzystanie z oferty operatorów sieci stacjonarnych (80,3%). Na drugim miejscu, z wysokim potencjałem rozwoju, ulokowały się technologie dostępu bezprzewodowego (16,3%). Najmniejsze firmy, które nie odczuwają potrzeby stałej obecności w sieci i używają dość archaicznego już dostępu wdzwanianego (dial-up), stanowią niewielki odsetek (1,7%).

Z badań PBS DGA wynika również, że 77,5% badanych przedsiębiorstw korzysta tylko z jednego łącza internetowego, w większości (54,9%) obsługiwanego przez Telekomunikację Polską. Monopol narodowego operatora jest wciąż odczuwalny, dlatego też za bardzo istotne, z punktu widzenia rozwoju konkurencyjności na rynku usług szerokopasmowych, należy uznać wydarzenia z października 2009 r. Doszło wówczas do porozumienia między UKE a Telekomunikacją Polską w sprawie wdrożenia zasad przejrzystości i niedyskryminacji w relacjach między operatorami. Zawarta umowa zobowiązuje UKE do utrzymania stawek hurtowych do 2012 r., a TP ma w tym czasie wybudować lub zmodernizować 1,2 mln łączy szerokopasmowych. Zupełnie nowych linii ma powstać ok. 500 tys., natomiast pozostałe 700 tys. zostanie ulepszonych. Projekt zakłada, że prawie milion łączy szerokopasmowych będzie miało przepustowość powyżej 6 Mb/s, a rozbudowa infrastruktury obejmie zarówno aglomeracje, jak i małe miasta oraz tereny wiejskie.

Polska szerokopasmowa - gonimy Europę


TOP 200