Pamięć w chmurze dla firm i korporacji

W wersji Business (25–100 kont) limity te zostały podniesione do odpowiednio 2 TB i 5 GB, a cena wynosi 15 dol. miesięcznie za konto. Dodatkowo użytkownik ma możliwość integracji systemu z aplikacją Outlook, wprowadzenia własnej firmowej grafiki oraz synchronizacji plików z komputerami stacjonarnymi lub serwerami FTP.

Z kolei cena wersji Enterprise jest ustalana indywidualnie. Nie ma ona ograniczeń na liczbę użytkowników, pojemność dostępnej pamięci zaczyna się od 3 TB, maksymalny rozmiar zapisywanych plików to 10 GB, a dodatkowo udostępniane są narzędzia do audytu, raportowania oraz integracji usługi z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie.

Program kliencki opracowany przez Egnyte jest tak dobry, że z usługi można korzystać bez potrzeby uruchamiania innych aplikacji. Pozwala on na zapisywanie lub ściąganie nie tylko plików, ale również całych katalogów, które mogą też być ładowane w formie skompresowanej jako pliki ZIP.

Jedno kliknięcie pozwala na określenie, czy plik, katalog lub inny obiekt ma być udostępniony publicznie, czy tylko dla zaproszonych użytkowników. Można też zdefiniować po jakim czasie lub liczbie załadowań uprawnienia dostępu mają zostać anulowane.

Oprogramowanie klienckie jest jednak lepiej przystosowane do ściągania plików niż ich zapisywania. Na przykład pozwala ono na kliknięcie określonego katalogu w wykorzystywanym komputerze i ściągnięcie do niego zaznaczonych wcześniej katalogów lub plików z osobistego konta w Egnyte.

Dostępna jest też dodatkowa aplikacja Map Drive, która umożliwia korzystanie z repozytorium plików w serwisie Egnyte, tak jakby były przechowywane na lokalnym dysku.

Elegancką funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest narzędzie do importu kont użytkowników, które pozwala na jednoczesne utworzenie wielu nowych kont przez proste załadowanie pliku w formacie CSV. Egnyte udostępnia wzorzec takiego pliku, dzięki czemu administrator nie musi analizować, jakie pola powinny się w nim znaleźć.

Po załadowaniu takiego pliku jest on przetwarzany w tle, a po zakończeniu przetwarzania administrator dostaje wiadomość e-mail z kopią pliku CSV zawierającą komentarze dotyczące ewentualnych błędów, które dzięki temu można szybko skorygować. Jest to bardzo wygodna i efektywna procedura.

Liczba aplikacji korporacyjnych, które można zintegrować z usługą nie jest duża, ale Egnyte dokonał ich starannej selekcji.

Na przykład opcjonalne narzędzie Storage Sync może zostać zainstalowane w wirtualnych maszynach VMware i realizować funkcję automatycznej synchronizacji plików między pamięcią lokalną i funkcjonującą w chmurze. Podobne funkcje synchronizacji są dostępne dla urządzeń NetApp, Netgear oraz oprogramowania Salesforce.

Możliwy jest też import plików z Google Drive i wykorzystanie konta DocuSign do uzyskiwania cyfrowych podpisów.

Jakie są wady Egnyte? Do głowy przychodzą tu tylko dwa szczegóły. Firma nie oferuje żadnej bezpłatnej wersji usługi poza 15-dniową wersją próbną Egnyte Office. Jest to jednak standardowa polityka w przypadku usług adresowanych do odbiorców korporacyjnych. Oprócz tego liczba opcji do wyboru w wersji Enterprise jest ograniczona w porównaniu na przykład do zestawu usług oferowanych przez Box lub EMC Syncplicity.


TOP 200