Pamięć w chmurze dla firm i korporacji

Wraz z pojawieniem się serwisu Dropbox zrodziły się wątpliwości, czy użytkownicy korporacyjni mogą sobie pozwolić na korzystanie z sieciowej usługi współdzielenia i synchronizacji plików zaprojektowanej dla rynku konsumenckiego. Jednocześnie zaczęło się pojawiać coraz więcej dostawców świadczących usługi przechowywania plików w chmurze, a także różnych opcji oraz możliwości współpracy z innymi aplikacjami i usługami.

Obecnie, jeśli firma planuje skorzystanie z takiej usługi, to może mieć problem, którą wybrać z tak wielu ofert, jakie istnieją na rynku. Infoworld przeprowadził test pięciu usług przeznaczonych dla firm (Box, Dropbox, Egnyte, Citrix ShareFile i EMC Syncplicity), gwarantujących przechowywanie plików, ich synchronizację oraz współdzielenie, a także systemu OwnCloud, który umożliwia uruchomienie takiej usługi we własnym centrum danych.

Głównym wnioskiem, który wynika z testów jest to, że właściwie każde przedsiębiorstwo wśród dostępnych na rynku ofert może znaleźć usługę, która spełnia jej wymagania.

Usługi przechowywania i udostępniania plików w chmurze adresowane do firm są projektowane tak, by dostarczyć przedsiębiorstwom wartościowych funkcji.

Na przykład możliwość skorzystania z mechanizmów jednokrotnego logowania (single sign-on) pozwala na wykorzystanie istniejącego w korporacji systemu uwierzytelniania, takiego jak Active Directory.

Funkcje rejestrowania aktywności użytkowników i tworzenia raportów pozwalają na kontrolę, kto i w jaki sposób korzystał z usługi. A możliwość szczegółowego definiowania uprawnień użytkowników zabezpiecza przed nieuprawnionym dostępem do plików i innymi niezgodnymi z polityką firmy działaniami.

W ogólności, funkcje przygotowane przez usługodawców pod kątem zastosowań serwisów w firmach i korporacjach są bardzo podobne. Różnią się jednak sposobami implementacji i szczegółowymi rozwiązaniami. Dotyczy to w szczególności mechanizmów i funkcji związanych z tworzeniem raportów, które są najbardziej zróżnicowane.

Nie powinno być zaskoczeniem, że usługa Box jest, pod wymienionymi wyżej względami, najbardziej konkurencyjna. Wynika to z dużego zestawu oferowanych przez nią funkcji oraz możliwości integracji z aplikacjami firm niezależnych, które przewyższają inne oferty.

Oprócz tego Box udostępnia najbardziej szczegółowy system raportowania i konfiguracji uprawnień użytkowników oraz funkcji zarządzania.

Pod tymi względami Box wyprzedza usługi Syncplicity i Egnyte.

Zaletą Syncplicity jest ścisła integracja z rozwiązaniami pamięci masowej EMC, a Egnyte udostępnia szczególnie zróżnicowane możliwości przydzielania zasobów pamięci oraz ma bardzo dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika.

W porównaniu do innych ofert, największą wadą usługi ShareFile jest zaskakująco mała pojemność udostępnianej pamięci, choć możliwości zarządzania systemem i współpracy z innymi aplikacjami należy ocenić wysoko.

Choć Dropbox for Business zostaje wymieniony pod koniec porównania, nie znaczy to, że jest to zła usługa. W wypadku, gdy firma chce przekształcić wielu pracowników korzystających z Dropbox w jeden współpracujący zespół , wdrożenie systemu Dropbox for Business jest najprostszą i najłatwiejszą drogą ich integracji. Należy jednak pamiętać, że usługa ta oferuje najuboższe możliwości raportowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200