Pamięć w chmurze dla firm i korporacji

Administrator zarządzający kontami usługi biznesowej ma dostęp do panelu prezentującego informacje o aktywności wszystkich użytkowników. Dostępne są w nim dane o tym, z jakich urządzeń i aplikacji korzystali, a także informacje o zarejestrowanych połączeniach wykorzystujących przeglądarki. Dodatkowo można ściągnąć i przeglądać plik w formacie CSV prezentujący informacje, kto i skąd logował się do systemu, jacy nowi użytkownicy zostali zarejestrowani w zespole itd.

Administrator ma możliwość zamykania dowolnej sesji przeglądarkowej, odłączania urządzeń oraz blokowania dostępu do serwisu przez określone aplikacje firm trzecich.

Firmy, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo Dropbox, mogą skorzystać z różnych dodatkowych mechanizmów autoryzacji użytkowników, w tym także uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Możliwa jest też taka konfiguracja usługi, by udostępniała mechanizm jednokrotnego logowania przy wykorzystaniu Active Directory lub innego systemu SSO (Single Sign-On). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe i SSO nie mogą być stosowane jednocześnie.

Administrator ma do dyspozycji przydatną czasami funkcję „Global Password Reset Button”, która w sytuacjach awaryjnych pozwala na zablokowanie dostępu wszystkich użytkowników do serwisu w ciągu kilku sekund.

Największą wadą Dropbox for Business jest brak narzędzi do audytu plików. Usługa nie daje możliwości kontrolowania treści plików zapisywanych na kontach użytkowników, a także rejestrowania poprzednich wersji modyfikowanych dokumentów. Operacje takie wymagają zalogowania się na koncie użytkownika przy wykorzystaniu jego danych autoryzacyjnych.

Oprócz tego, w raportach dotyczących aktywności użytkowników brakuje informacji, jakie pliki zostały przez nich załadowane, co utrudnia audyt i kontrolę.

Potencjalne problemy może też powodować duża popularność Dropbox wśród użytkowników indywidualnych, jeśli ktoś chciałby wykorzystać swoje osobiste konto do pracy w zespole. Zagraża to pomyłkami i udostępnianiem plików osobom nieautoryzowanym. Dlatego zdecydowanie należy zalecić tworzenie odrębnych kont Dropbox dla użytku osobistego i służbowego.

OwnCloud

System OwnCloud zwraca szczególną uwagę użytkowników zaniepokojonych doniesieniami o mechanizmach śledzenia informacji wykorzystywanych przez agencję NSA i amerykański rząd w ramach programu PRISM.

OwnCloud to rozwiązanie w całości oparte na oprogramowaniu open source udostępniające usługi przechowywania i współdzielenia plików w chmurze, które można wdrożyć we własnym centrum danych należącym do przedsiębiorstwa lub przy wykorzystaniu usług hostingowych. W tym drugim przypadku można zastosować opcjonalny moduł do szyfrowania plików zabezpieczający przechowywane informacje w środowiskach współdzielonych przez wielu użytkowników.


TOP 200