Pamięć w chmurze dla firm i korporacji

Z kolei OwnCloud to nowy produkt, który nie tylko ustępuje wymienionym wyżej usługom pod względem zestawu oferowanych funkcji, ale też wymaga od użytkownika dużej pracy związanej z wdrożeniem i skonfigurowaniem systemu. Warto o tym pamiętać decydując się na wykorzystanie tego rozwiązania.

Trzeba jednocześnie przyznać, że pod względem takich cech, jak łatwość użycia, elastyczność systemu, możliwości szczegółowego kontrolowania aktywności użytkowników lub poziomu wsparcia dla użytkowników mobilnych każda z testowanych usług ma zalety, które mogą być dobrym argumentem przemawiającym za jej wyborem.

Dropbox for Business

Dość długo firmy wzbraniały się przed zaakceptowaniem usługi Dropbox uważając ją za potencjalną dziurę w systemie bezpieczeństwa. Nikt jednak nie kwestionował, że jest to rozwiązanie wygodne, użyteczne i dobrze znane, które oferuje atrakcyjny mechanizm współdzielenia plików przez wiele komputerów i użytkowników.

Dlatego też trudno się dziwić, że Dropbox zdecydował się wprowadzić wersję usługi dopasowanej do potrzeb firm, czyli wyposażonej w rozbudowane mechanizmy zabezpieczeń, zarządzania pracą zespołową oraz tworzenia raportów.

Choć Dropbox for Business nie oferuje tak szerokiego zestawu funkcji jak usługi konkurencyjne, może być najlepszym rozwiązaniem dla małych grup użytkowników niewymagających zaawansowanej i szczegółowej kontroli aktywności każdego z członków zespołu. A dla każdego, kto korzystał z konsumenckiej wersji Dropbox, usługa ta nie wymaga nauki.

Jak jednak nietrudno zauważyć Dropbox for Business nie jest adresowany do zastosowań w dużych firmach i korporacjach. Wersja Dropbox Pro kosztuje 99 dol. rocznie na użytkownika z limitem pamięci 100 GB, a Business – 795 dol./rok dla 5 użytkowników bez limitu wykorzystywanej pamięci oraz 125 dol. rocznie za każdą dodatkową licencję.

Pamięć w chmurze dla firm i korporacji

Dropbox for Business oferuje zestaw funkcji do zarządzania użytkownikami, które umożliwiają bardzo łatwe połączenie wielu pracowników wykorzystujących osobiste konta Dropbox w jeden zespół roboczy. Niestety mechanizmy raportowania aktywności członków takiego zespołu są zbyt ubogie i dlatego ich przydatność jest ograniczona

Żeby wdrożyć Dropbox for Business, można wykorzystać istniejące już konta użytkowników lub skonfigurować system od zera. Pierwsze tworzone konto jest automatycznie konfigurowane jako należące do administratora zarządzającego systemem.

Kolejne są przydzielane członkom tworzonego zespołu funkcjonalnie w podobny sposób, jak w wypadku konsumenckiej wersji Dropbox, gdzie użytkownicy mogą udostępniać dane innym osobom i zapraszać je do współdzielenia plików.

Jedyną widoczną różnicą jest mechanizm pozwalający na ograniczenie niektórych aktywności, na przykład udostępniania linków do plików osobom nienależącym do zespołu. Oprócz tego we wszystkich kontach użytkowników należących do zespołu automatycznie tworzony jest katalog, w którym można umieszczać współdzielone pliki.


TOP 200