Logistyka dla sukcesu

Optymalne struktury logistyczne i centra logistyczne są warunkami osiągania zdolności konkurencyjnej.

Optymalne struktury logistyczne i centra logistyczne są warunkami osiągania zdolności konkurencyjnej.

Surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe i inne dobra materialne nie podlegają wytworzeniu w tym samym miejscu i czasie, w którym następuje ich użytkowanie względnie konsumpcja. Powstają one także nie w tych ilościach i składzie, jak jest to wymagane w konkretnym przypadku zastosowania lub zużycia.

Zadaniem logistyki jest spełnienie warunku dyspozycyjności określonych dóbr w pożądanej ilości, we właściwym miejscu i czasie.

W ramach logistyki są kształtowane powiązania i wzajemne relacje oraz następuje sterowanie przepływem towarów między źródłem ich pochodzenia a docelowymi odbiorcami.

Cele logistyki

Cele logistyki wynikają ze specyficznych celów przedsiębiorstwa i celów nadrzędnych, jakimi kieruje się cała gospodarka narodowa. Głównymi celami logistyki i wynikającymi z nich celami cząstkowymi są:

1. Realizacja usług

2. Zabezpieczenie jakości

Celami cząstkowymi funkcji zabezpieczenia jakości są:

 • elastyczność w stosunku do zmian w zakresie różnego rodzaju wymogów, wahań sezonowych, zmian asortymentowych oraz życzeń klientów;

 • gotowość do udzielania informacji;

 • niezawodność i dyspozycyjność środków transportu, urządzeń eksploatacyjnych, systemów operacyjnych i ich wyposażenia.

  3. Obniżka kosztów

  Cel, zakładający obniżkę kosztów, osiągalny jest za sprawą:

 • redukcji lub skrócenia czasu realizacji usług transportowych

 • zmniejszenia lub redukcji zapasów

 • poprawy poziomu wykorzystania i dołożenia elementów manipulacji towarowej, środków transportowych, dróg transportowych, powierzchni manipulacyjnych w magazynach oraz elementów infrastruktury budowlanej

 • podniesienia poziomu wydajności środków transportowych, urządzeń i wyposażenia technicznego

 • udoskonalonego przepływu danych i informacji

 • optymalnych strategii logistycznych

 • wydajnej pracy personelu obsługi

 • właściwego wykorzystania czasu

 • włączenia do obsługi usługodawców logistycznych.

  Struktury logistyczne

  Systemy logistyczne mogą posiadać zróżnicowane struktury:

  1. Systemy jednostopniowe

  Jeżeli ilość przewożonego między źródłem i odbiorcą towaru zapewniają wypełnienie większych pod każdym względem środków transportowych, to można wykonać dostawę bezpośrednią za pomocą transportu skierowanego do jednego celu.

  Jeżeli natomiast z jednego źródła nastąpić ma obsługa niedaleko od siebie oddalonych odbiorców mniejszych partii towarów, to miejsca realizacji tych dostaw zaopatruje się za pomocą transportów, skierowanych do wielu celów w ramach optymalnego przejazdu i obsługi kolejnych punktów dostaw.

  Mniejsze partie towaru, przeznaczone do jednego punktu docelowego, odbierane są z wielu, niedaleko od siebie oddalonych źródeł w ramach optymalnego przejazdu, podczas którego następuje zbieranie poszczególnych partii towaru.

 • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200