Barracuda Load Balancer ADC – wszechstronne zabezpieczenie działania aplikacji

Domyślna karta Podstawowe zapewnia administratorom najczęściej wykorzystywane funkcje konfiguracyjne i informacyjne dotyczące obsługiwanych serwerów. Główny ekran zawiera informacje na temat statystyk ruchu, zdarzeń systemowych, statusu aktywacji, aktualnego obciążenia urządzenia, a także wykresy bieżącego ruchu sieciowego oraz wykrytych ataków.

W tym obszarze administrator może skonfigurować serwisy, które będą poddane usłudze równoważenia obciążenia, zarządzać certyfikatami zainstalowanymi na urządzeniu, które zostaną wykorzystane później do obsługi bezpiecznego ruchu sieciowego (np. SSL Offloading), a także przeglądać najważniejsze logi lub generować raporty.

Zobacz również:

  • Powstał serwer chłodzony cieczą do obsługi aplikacji AI
  • Google pracuje nad układem ARM dla serwerów

Kolejna zakładka Traffic zawiera dodatkowe opcje zarządzania równoważonym ruchem sieciowym. Administrator może tutaj skonfigurować HTTP Caching dla obsługiwanych serwerów WWW, który redukuje obciążenie na końcowych serwerach poprzez unikanie powtarzających się zapytań, a także kompresję ruchu HTTP (HTTP Compression), używając GZIP, aby zredukować wymogi dotyczące ruchu sieciowego.

Barracuda Load Balancer ADC – wszechstronne zabezpieczenie działania aplikacji

Ekran generowania raportów

Dwie kolejne warte uwagi opcje konfiguracyjne, jakie można tu znaleźć, to Web Translations oraz Global Server Load Balancing (GSLB), Opcje Web Translations pozwalają na translację adresów URL oraz modyfikacje nagłówków zapytań (HTTP Request Rewrite) lub odpowiedzi (HTTP Response Rewrite), a także podmianę łańcucha znaków w zawartości wyświetlanej strony (Response Body Rewrite). Konfiguracja ta ma na celu ukrycie wrażliwych informacji wysyłanych przez serwery fizyczne, które mogą być wykorzystane do późniejszych ataków. Natomiast GSLB Service umożliwia dystrybucję ruchu na podstawie zapytań DNS, po czym przekierowuje klientów do odpowiedniej lokalizacji serwera w zależności od przyjętych kryteriów, np. geolokalizacji lub przyjętych priorytetów witryn.

Funkcje dostępne na karcie Network pozwalają na modyfikację ustawień sieciowych urządzenia, począwszy od ustawienia poszczególnych portów i przypisanych im vlanów, przez ustawienia NAT-owania i routingu, kończąc na tworzeniu reguł Network Firewalla. Opcje zapory pozwalają określić warunki dopuszczenia lub odrzucenia ruchu dla obsługiwanych serwerów na bazie adresów źródłowych, docelowych oraz protokołów, a także na podstawie ustawień geolokalizacji skonfigurowanych na liście reputacji adresów IP (IP Reputation Pools).

Ustawienia zaawansowane

Karta Zaawansowane zawiera wszystkie funkcje administracyjne urządzenia Barracuda Load Balancer ADC. Oprócz podstawowych opcji systemu można tu znaleźć zaawansowaną konfigurację cookies, gdzie ustala się klucz szyfrowania dla „ciasteczek” wysyłanych przez urządzenie do przeglądarki, a także określa się dla nich własne wartości oraz parametry konieczne do obsługi równoważenia obciążenia. Tutaj też można skonfigurować wykonywanie kopii zapasowej konfiguracji, wskazując metodę wysyłania kopii (FTP, FTPS lub SMB), ustalenie harmonogramu jej wykonywania czy włączenie szyfrowania.


TOP 200