Barracuda Load Balancer ADC – wszechstronne zabezpieczenie działania aplikacji

Barracuda Load Balancer ADC posiada daje możliwość pracy w konfiguracji High Availability (tryb active/passive). Ustawiając odpowiednie opcje konfiguracyjne i podłączając drugie analogiczne urządzenie można dodatkowo zadbać o nieprzerwaną pracę serwerów biorących udział w równoważeniu obciążenia sieciowego. Zakładka Zaawansowane pozwala również na włączenie obsługi SNMP, w celu zdalnego monitorowania parametrów systemowych urządzenia. Tutaj także można podejrzeć logi systemowe, pokazujące bieżące komunikaty dotyczące pracy systemu z możliwością ich eksportu na serwer FTP.

Jako płatny dodatek można włączyć jeszcze jeden moduł dostępny na karcie Security. Dzięki wielu zintegrowanym technologiom bezpieczeństwa pozwala on na kompleksowe zabezpieczenie ruchu wychodzącego i przychodzącego. Uruchomiony system zapobiegania atakom intruzów (IPS) potrafi zabezpieczyć obsługiwaną pulę serwerów usług, nawet jeśli włamywacz przedostanie się przez istniejący w sieci inny system. Częścią IPS jest również ochrona przed atakami DDoS. Baraccuda Load Balancer ADC pozwala skonfigurować polityki zabezpieczeń w taki sposób, że wszelkie wykryte nadużycia dla skonfigurowanych protokołów są automatycznie blokowane. Moduł Security posiada wstępnie zdefiniowane polityki bezpieczeństwa dla uruchamianych i powiązanych usług (np. HTTP i HTTPS), a utworzone zasady są współdzielone, więc po utworzeniu profilu bezpieczeństwa może on być przypisany do więcej niż jednej usługi. Dla aplikacji, które obsługiwane są przez Load Balancer w ramach polityk bezpieczeństwa można ustanowić limity zapytań, zabezpieczyć pliki cookies, czy nawet same adresy URL.

Zobacz również:

  • Powstał serwer chłodzony cieczą do obsługi aplikacji AI
  • Google pracuje nad układem ARM dla serwerów

Bezpieczeństwo

Moduł Security posiada ochronę przed niekontrolowanym wyciekiem wrażliwych danych oraz zapobiega nieuprawnionemu ujawnianiu informacji (Data Theft Protection). Dane, które chcemy zabezpieczyć mogą wymagać maskowania lub, gdy polityka zabezpieczeń będzie tego wymagała, całkowitego zablokowania. Oczywiście taką ochronę można zdefiniować globalnie, jednak w przypadku konieczności istnieje możliwość indywidualnego określenia reguł odrębnie dla każdej obsługiwanej aplikacji.

Barracuda Load Balancer ADC – wszechstronne zabezpieczenie działania aplikacji

Przykładowy raport

Barracuda Load Balancer ADC pozwala na skanowanie antywirusowe przy obsłudze adresów URL umożliwiających przesyłanie plików. Skaner antywirusowy wykorzystuje mechanizmy zintegrowane z Claim AV, zawierające również ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.

W ramach ogólnej ochrony podczas równoważenia obciążenia Barracuda Load Balancer ADC normalizuje cały przechodzący ruch przed zastosowaniem jakichkolwiek reguł bezpieczeństwa. Polega to na dekodowaniu ze standardów Unicode, UTF czy HEX na zwykły tekst, aby zapobiec ukrytym atakom przy użyciu któregokolwiek z formatów kodowania.

Aby bezpieczeństwo pozostało na najwyższym poziomie, Load Balancer ADC na bieżąco aktualizuje elementy systemu oraz sygnatury nowo powstałych i znanych zagrożeń. Standardowo update odbywa się co godzinę, a gdyby zaistniała taka potrzeba, można go wykonać nawet co 5 minut.


TOP 200