Barracuda Load Balancer ADC – wszechstronne zabezpieczenie działania aplikacji

Konfiguracja i zarządzanie

Po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i możliwościami konfiguracyjnymi okazało się, że przed instalacją urządzenia należy przemyśleć i wybrać sposób wdrożenia, mając na uwadze bieżącą konfigurację sieci i ewentualne możliwości jej zmiany (np. adresacji IP serwerów). Istnieją trzy różne metody instalacji urządzenia Barracuda Load Balancer ADC. Pierwsza z nich, konfiguracja Route-Path zapewnia największą elastyczność. Składa się ona z dwóch wariantów: One-armed, w którym do sieci podłączony jest port WAN urządzenia z bieżącą adresacją IP infrastruktury. Tworzy się jedynie wirtualne adresy IP (VIP) grupujące rzeczywiste adresy serwerów fizycznych. Konfiguracja ta nie wymaga żadnej zmiany adresacji IP w elementach biorących udział w procesie równoważenia obciążenia. Drugi wariant – Two-armed polega na podłączeniu portu WAN do bieżącej infrastruktury z istniejącą adresacją, natomiast port LAN wpina się do odseparowanej sieci logicznej ze zmienioną adresacją IP, gdzie znajdują się serwery przeznaczone do load balancingu. Konfiguracja ta nie jest wskazana w przypadku, gdy nie ma możliwości zmiany adresów IP serwerów.

Kolejna metoda wdrożenia – Bridge-Path, polega na umieszczeniu Barracuda Load Balancer ADC w jednej linii z istniejącą infrastrukturą. W tej konfiguracji porty WAN i LAN urządzenia trzeba podłączyć do dwóch oddzielnych fizycznych sieci. Przy czym serwery muszą znajdować się w tym samym logicznym segmencie sieci co port LAN. Konfiguracja ta nie wymaga żadnej zmiany adresacji IP serwerów, a urządzenia równoważące ruch sieciowy mają wtedy skonfigurowany jedynie port zarządzający oraz wirtualne adresy IP dla puli serwerów. Jest to najprostszy model instalacji.

Zobacz również:

  • Powstał serwer chłodzony cieczą do obsługi aplikacji AI
  • Google pracuje nad układem ARM dla serwerów

Ostatnia metoda wdrożenia to Direct Server Return. Zapewnia ona optymalną konfigurację przepustowości. Wówczas ruch dociera na interfejs WAN na skonfigurowane wirtualne adresy IP Load Balancera i jest przekazywany do serwerów również przez port WAN. Ta konfiguracja nie wymaga zmiany adresacji IP elementów biorących udział w równoważeniu obciążenia, ale z uwagi na to, że serwery odpowiadają na zapytania bezpośrednio przez swoje interfejsy, ta metoda wdrożenia wymaga użycia na serwerach adaptera Loopback.

Barracuda Load Balancer ADC – wszechstronne zabezpieczenie działania aplikacji

Bieżące wskaźniki bezpieczeństwa i sieci

W naszej instalacji wykorzystaliśmy metodę Route-Path w wariancie One-armed, aby nie istniała konieczność zmiany adresacji IP serwerów. Przy pierwszym uruchomieniu Barracuda Load Balancer ADC należy podpiąć monitor i klawiaturę bezpośrednio pod urządzenie, aby móc ustawić adres IP do zarządzania. Późniejsza konfiguracja i administracja nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania i wykonywana jest jedynie za pośrednictwem interfejsu WWW. Panel webowy skonstruowany jest bardzo prosto, tak aby bez problemu można było znaleźć poszukiwane ustawienia. Ekran przeglądarki podzielony jest na kilka funkcjonalnych części. Na górze znajdują się zakładki kierujące na żądany obszar. W pełnej wersji funkcjonalnej jest ich pięć. Po kliknięciu każdej z nich, poniżej ukazują się dodatkowe przyciski kierujące do bardziej zaawansowanych opcji urządzenia.


TOP 200