BaaS – nowy sposób na backup

W trzecim modelu (remote backup services) kopie zapasowe tworzone są wyłącznie w chmurze. Model ten doskonale sprawdzi się w firmach, które nie mają własnych narzędzi backupu i dopiero myślą o wdrożeniu kompleksowych rozwiązań ochrony backupu. To również doskonała propozycja dla firm posiadających przestarzałe systemy tworzenia kopii zapasowych, które nie spełniają już wymagań technicznych (długi czas przywracania, nieefektywne zarządzanie taśmami itd.) oraz biznesowych. Model „pełnego” backupu w chmurze eliminuje konieczność ponoszenia wysokich jednorazowych kosztów inwestycji na zakup i wdrożenie nowych rozwiązań w firmie. Podstawową wadą tego podejścia jest fakt, że przywracanie danych odbywa się zawsze na odległość, z wykorzystaniem relatywnie wolniejszych łączy rozległych (WAN).

BaaS to, czy nie BaaS?

Laura DuBois, analityk firmy badawczej IDC, w dokumencie „Backup as a Service: Approaches and Advantages for Service Providers and End Users” dostrzega, że klienci nie powinni interpretować BaaS jako synonimu usług backupu online. Według analityczki IDC, Backup as a Service musi obejmować zestaw funkcji oraz usług dodanych, które w klasycznym modelu Software as a Service oraz backupu online nie są zapewniane. Laura DuBois wymienia tutaj:

• dostarczenie usług doradczych, które pomogą rozpoznać potrzeby klienta oraz dobrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do jego sytuacji

• możliwość spersonalizowania zakresu świadczenia usług oraz funkcjonalności oferowanego rozwiązania na podstawie określonych wcześniej wymagań oraz warunków SLA

• zaoferowanie usług zarządzanych, w skład których wchodzi konfiguracja i implementacja systemu, monitoring, usługi raportowania oraz wsparcie w trakcie tworzenia pierwszej kopii zapasowej i odzyskiwania danych.

Chmura według NIST

Wspomnieliśmy, że sama koncepcja przechowywania kopii zapasowych na dyskach zewnętrznego dostawcy nie uprawnia jeszcze do mówienia o usłudze BaaS. Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt tego zagadnienia.

Wydaje się, że o usługach backupu w chmurze (BaaS) możemy mówić dopiero wówczas, gdy kopie zapasowe i archiwa przechowywane są w infrastrukturze zaprojektowanej i wdrożonej zgodnie z koncepcją chmury. Definicja NIST wyróżnia pięć kluczowych cech modelu chmury obliczeniowych, które muszą zostać spełnione jednocześnie, aby świadczyć usługi w chmurze.

Usługi chmury świadczone są przez sieć komputerową, przede wszystkim przez internet (1), z wykorzystanie mechanizmów niezależnych od platformy sprzętowej i systemowej klienta. Chmura musi być dostępna na żądanie (on-demand self-service), dzięki czemu użytkownicy mogą sami zamawiać usługi i zasoby świadczone w chmurze, bez konieczności kontaktowania się z dostawcą rozwiązania (2). Ważne jest, aby istniała techniczna możliwość elastycznego zamawiania i uwalniania zasobów chmury (3). Dostawca chmury zapewnia dynamiczną alokację zasobów chmury (resource pooling) dla wielu użytkowników jednocześnie (4), przy czym klienci Ci nie musza wiedzieć, z jakiej lokalizacji świadczone są usługi chmury. Ważne jest, aby udostępniane zasoby chmury były w pełni mierzalne (5). Dane dotyczące wykorzystywane zasobów są niezbędne do optymalizacji zasobów oraz rozliczenia usług w modelu pay-per-use.


TOP 200