BaaS – nowy sposób na backup

BitBank, czyli backup online

Czy zatem, wprost i bez głębszego zastanowienia, powinniśmy odrzucić usługi backupu online, jako te mniej wartościowe w stosunku do rozwiązań dostarczanych w modelu BaaS? Zdecydowanie nie.

BitBank to usługa backupu online świadczona dla użytkowników prywatnych oraz firm z sektora MŚP. BitBank nie jest chmurą i co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości. Nie ma tutaj mowy o elastycznej skalowalności przestrzeni dyskowej ani pełnej mierzalności poziomu wykorzystania udostępnianych zasobów.

W ramach usługi BitBank otrzymujemy za to możliwość bezpiecznego przechowywania kopii zapasowych w odległej lokalizacji przy stosunkowo niskich kosztach. Korzystanie z usługi Biznes Multi 150 GB (do 10 kont użytkowników) kosztuje jedynie 130 zł miesięcznie. Zaletą tego rozwiązania jest również nieskomplikowane wdrożenie. Na chronionych komputerach i serwerach instalujemy agenta usługi. Administrator IT lub użytkownik, samodzielnie definiuje zadania backupu, w którym określa zakres chronionych danych (dokumenty, zdjęcia, skrzynki poczty, bazy danych) oraz harmonogram tworzenia kopii zapasowych.

To jednak nie wszystkie korzyści, jakie niesie ze sobą usługa BitBank, należąca do polskiej spółki TotalSafe. Dane klientów składowane są w poznańskim centrum danych Beyond zlokalizowanym w podziemiach Starego Browaru. Dla wielu firm oraz instytucji publicznych kluczowym pozostaje fakt, że dane zgromadzone w kopiach zapasowych nigdy nie opuszczają obszaru Unii Europejskiej. Z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych ważna wydaje się również wiedza, gdzie dane te są fizycznie składowane.

iBard24

iBard24 to usługa dysku internetowego z funkcją tworzenia kopii zapasowych, świadczona przez iComarch24, spółkę zależną Comarch. To również ciekawa alternatywa dla omówionego wcześniej rozwiązania BitBank. Usługa zapewnia dodatkowo funkcje udostępniania zdjęć, muzyki i dokumentów, synchronizacji plików na wielu urządzeniach oraz przywracania danych za pomocą smartfonów i tabletów. Jako ciekawostkę dodajmy, że iBard24 umożliwia backup urządzeń mobilnych. W kopii zapasowej uwzględniane są: skrzynki wiadomości SMS/MMS, lista kontaktów, kalendarz, ustawienia urządzenia oraz pliki multimedialne.

iBard24 umożliwia backup baz danych Microsoft SQL. Oprogramowanie ERP Optima, ERP XL, ERL Altum oraz OptiMED24 firmy Comarch ma wbudowane mechanizmy integracji z usługą dysku internetowego, która umożliwia przesyłanie kopii bezpieczeństwa do iBard24, bezpośrednio z okna aplikacji biznesowej.

Chmura hybrydowa z Avamar

Systemy backupu na bazie Avamar mogą być wdrażane w środowisku multi-tenance. Cecha ta pozwala świadczyć usługi backupu online w chmurze prywatnej. Oprogramowanie z powodzeniem jest wykorzystywane również przez dostawców usług chmury publicznej. Na bazie oprogramowania Avamar usługi BaaS dostarcza np. CROC. W Polsce robi to spółka Integrated Solutions.

Jednocześnie EMC Avamar to rozwiązanie do ochrony danych firmy, które może zostać wykorzystane do wdrożenia lokalnego systemu backupu z opcją replikacji danych do chmury publicznej. W Avamar zaimplementowano autorską technologię deduplikacji po stronie klienta, która istotnie zmniejsza ilość danych w kopii zapasowej przesyłanych przez sieć rozległą do zdalnej lokalizacji. Dodatkowo, oprogramowanie Avamar deduplikuje dane w kopiach zapasowych globalnie, na poziomie lokacji i serwerów, ograniczając ilość miejsca zajmowanego przez backup nawet o 95%.

Avamar może być używany do ochrony serwerów plików, systemów NAS, desktopów i laptopów oraz środowisk zwirtualizowanych. Oferuje funkcje przywracania fizycznych serwerów po pełnej awarii sprzętowej (tryb bare-metal) bezpośrednio z serwerów dostawcy usługi backupu w chmurze.

Oprogramowanie ściśle integruje się z bazami danych oraz aplikacjami biznesowymi zapewniając funkcje skutecznego przywracania na różnym poziomie granulacji. EMC udostępnia moduły integrujące dla aplikacji IBM DB2, Lotus Notes, Microsoft Exchange Server, SharePoint oraz SQL Server, Oracle, Sysbase i SAP. Avamar może być ściśle integrowany z zewnętrznymi portalami samoobsługowymi oraz systemami automatyzacji procesów IT.


TOP 200