BaaS – nowy sposób na backup

Wielowarstwowe mechanizmy deduplikacji gwarantują, że każdy kolejny backup wymaga minimalnego nakładu zasobów sieci oraz przestrzeni dyskowej. Tylko nowe lub zmienione bloki danych są kompresowane i szyfrowane, a następnie transmitowane przez internet. Oprogramowanie automatycznie konsoliduje przesłane dane tworząc pełną, syntetyczną kopię zapasową. Podejście to ogranicza rozmiar każdego kolejnego backupu nawet o 98%.

BaaS – nowy sposób na backup

iBard24 to usługa dysku internetowego z funkcją backupu. W wersji przeznaczonej dla klientów biznesowych umożliwia tworzenie

kopii zapasowych baz danych Microsoft SQL Server

Usługi Fujitsu BaaS świadczone są w publicznej chmurze Fujitsu Global Cloud Platform. Chmurę FGCP tworzy sieć kilku rozmieszczonych na całym świecie centrów danych. Firma Fujitsu zbudowała swoje centra w Japonii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz w centralnej Europie. Klient usługi może samodzielnie wybrać lokalizację, w której przechowywane będą jego dane. Podejście to pozwala wdrażać mechanizmy BaaS zgodne z wymaganiami prawnymi oraz wewnętrznymi regulacjami danej organizacji. Fujitsu BaaS obejmuje usługi tworzenia kopii zapasowych dla środowisk tradycyjnych oraz środowisk przetwarzania w chmurze.

Dane w chmurze HP

HP Cloud Object Storage to usługa składowania danych świadczona w ramach chmury publicznej HP Public Cloud. Rozwiązanie to zostało oparte na otwartej technologii OpenStack.

Chmura HP, w połączeniu z systemami backupu Symantec, IBM Tivoli i oprogramowaniem firm trzecich, może zostać wykorzystana do tworzenia replik kopii zapasowych oraz archiwizacji danych w przedsiębiorstwie. Przywracanie z backupu może być prowadzone na poziomie pojedynczych plików lub całych systemów, z opcją składowania lokalnej kopii ostatnich lub najczęściej zmienianych danych na potrzeby szybkiego odzyskiwania.

HP Cloud Object Storage pozwala zredukować koszt przechowywania danych 50–80%. Dzięki integracji z usługami HP Cloud CDN, kopia danych jest tymczasowo przechowywana i rozpowszechniana między serwery w globalnej sieci centrów danych HP, tak aby zapewnić do nich szybki dostęp, bez opóźnień, z dowolnego miejsca na świecie.

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które umożliwiają backup oraz replikację lokalnych kopii bezpieczeństwa do usług chmury takich jak HP Cloud Object Storage. Do tej grupy systemów, nazywanych bramkami do usług przechowywania danych w chmurze (cloud storage gateways) należą rozwiązania Panzura, Riverbed Whitewater czy TwinStrata.


TOP 200