BaaS – nowy sposób na backup

Korzyści z BaaS

Technologia BaaS łączy najlepsze cechy tradycyjnego backupu, usuwając ograniczenia i słabości obu tych metod. Model BaaS wprowadza kilka przewag technicznych i kosztowych nad klasycznymi rozwiązaniami backupu instalowanymi w przedsiębiorstwach. Rozwiązania BaaS świadczone w modelu remote backup services pozwalają istotnie ograniczyć rozmiar inwestycji, w tym ilość środków potrzebnych na zakup sprzętu i oprogramowania oraz implementację systemu w organizacji. Jest to o tyle istotne, że zbudowanie własnego centrum danych może przekraczać możliwości finansowe wielu polskich firm z sektora MŚP.

BaaS umożliwia ograniczenie zasobów potrzebnych na administrację systemem kopii zapasowej. Wszystkie czynności związane z wdrożeniem i utrzymaniem infrastruktury backupu leżą po stronie dostawcy usługi. Elementem rozwiązań BaaS jest samoobsługowy portal, w ramach którego lokalni administratorzy mogą definiować zadania backupu, weryfikować integralność tworzonych kopii zapasowych oraz efektywnie przywracać dane na różnym poziomie granulacji – od pojedynczej wiadomości w skrzynce, pliku na dysku, obrazu maszyny wirtualnej, do całego systemu operacyjnego.

Wynajem zasobów chmury ogranicza konieczność oszacowania rozmiaru kopii zapasowych za rok, dwa lata lub dekadę. Ilość wynajmowanego miejsca na backup i archiwa danych jest równa aktualnemu rozmiarowi chronionych danych. W modelu BaaS mamy możliwość elastycznego zamawiania dostępnej przestrzeni dyskowej wraz z rosnącymi potrzebami organizacji. Nie ma więc potrzeby planowania pamięci masowej na przyszłość.

Trzy modele backupu w chmurze

Wydawać by się mogło, że BaaS oznacza kupowanie usług backupu na zewnątrz. To niekoniecznie musi być prawda, bowiem wdrożenie usług BaaS w przedsiębiorstwie można zrealizować na trzy odmienne sposoby.

Model hostowany (hosted backup services) można odnieść bezpośrednio do usług IaaS świadczonych w ramach chmury prywatnej. Dział IT buduje własną chmurę, w ramach której dostarcza zasoby oraz funkcje backupu wszystkim jednostkom biznesowym danej organizacji. Usługi BaaS mogą być wdrażane z wykorzystaniem tej samej infrastruktury IT używanej do świadczenia pozostałych usług w modelu chmury – serwerów, oprogramowania, desktopów itd. Tworzenie kopii zapasowych i ich odtwarzanie jest szybkie i wydajne, bowiem prowadzone jest w ramach sieci lokalnej (LAN). Proces backupu nie obciąża publicznych łączy internetowych. Nie ma również konieczności zapewnienia bezpiecznego łącza danych do odległej lokalizacji.

Model pośredni (replicated backup services) zakłada jedynie replikację danych kopii zapasowych tworzonych lokalnie do odległej lokalizacji. To opcja dla przedsiębiorstw, które posiadają własną infrastrukturę backupu i archiwizacji danych. Lokalna kopia zapasowa wykorzystywana jest w trakcie normalnego procesu przywracania obiektów, podczas gdy backup w chmurze stanowi kluczowy element planu odzyskiwania danych po katastrofie. Model ten może być również stosowany do konsolidacji backupu z rozproszonych geograficznie oddziałów i jednostek biznesowych firmy.


TOP 200